Jean Lambert: Tarvitsemme vastuullisen Euroopan - We Need a Social Europe

Maailmanlaajuinen talouskriisi saa joka päivä leijonanosan tiedotusvälineiden palstatilasta. Talousuutisten alle hautautuneena voisi melkein luulla, että sosiaaliset kysymykset ovat täysin hävinneet poliittiselta agendalta.

Selvää on, että joillekin hallituksille kriisi on tekosyy hyökätä vakiintuneiden oikeuksien - kuten lakko-oikeuden, työehtosopimuksien tai sosiaaliturvan - kimppuun. Ympäri Eurooppaa hallitukset turvautuvat ankariin menoleikkauksiin eli heikentävät peruspalveluita, karsivat työpaikkoja ja kurittavat epäsuhtaisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevia. Tämä tehdään niiden markkinoiden tyydyttämiseksi, joita ei aiemmin haluttu kontrolloida, vaikka olisi pitänyt.

On olemassa suuri riski, että meille on kehittymässä pahimmanlaatuinen putkinäkö. Liiallinen keskittyminen kriisin taloudelliseen ulottuvuuteen estää päätöksentekijöitä näkemästä yhteiskuntaa kokonaisuutena, ja ymmärtämästä, että monia meistä kriisi koskettaa konkreettisesti esimerkiksi riskinä työpaikan tai asunnon menettämisestä tai huolena perheen toimeentulon turvaamisesta.

Vihreille tämä on ongelma. Säästötoimenpiteitä ei koskaan saa tehdä sellaisten yhteiskunnallisten ja sosiaalisten asioiden kustannuksella.

Ei ole epäilystäkään siitä, ettei talouskriisi olisi todellinen haaste, mutta se on toisaalta myös mahdollisuus toteuttaa siirtymä kipeästi kaivattuun vihreään, kestävään yhteiskuntaan. Voimme tähdätä tulevaisuuteen, joka takaa kaikille tasavertaiset mahdollisuudet ja oikeudet sekä vahvan sosiaaliturvan. Tulevaisuuteen, joka takaa ihmisten ja koko yhteiskunnan hyvinvoinnin.

Vihreiden Green New Deal -malli tarjoaa strategian, jolla päästään yli kriisistä, mutta jolla samalla muutetaan talouden ja teollisuuden rakenteita niin että ne tuottavat reilua työllisyyttä, korkealaatuisia julkisia palveluita, sukupuolten välistä tasa-arvoa ja hyvinvointia koko Eurooppaan. Vihreiden Green New Dealiin voit tutustua esimerkiksi täällä.

Tapamme reagoida talouskriisiin voi muodostaa myös alun osallistavammalle yhteiskunnalle, jossa markkinoiden lait eivät aja perusoikeuksien yli. Itse asiassa tämä onkin ainoa mahdollinen lähestymistapa Euroopalle.

Haluan toivottaa hyvää Eurooppa-päivää! Jatkakaamme edelleen yhteistä työtämme vastuullisen Euroopan puolesta!

Jean Lambert on europarlamentin Vihreän ryhmän jäsen ja englantilainen europarlamentaarikko.

--

Every day, newspapers from around the world dedicate untold column inches to the global economic crisis that has gripped much of the international community. Buried deep beneath the jargon, you could almost be forgiven for thinking that social concerns have disappeared from the political agenda. It is clear that for some governments the crisis is being used as an excuse to attack long established rights, such as the right to strike, collective agreements and social security systems. Across Europe, governments are implementing draconian spending cuts; gutting essential services, increasing unemployment and disproportionately hitting those most in need in a vain attempt to satisfy the markets that they were unwilling to control.

We are running the risk of developing a severe case of tunnel vision. Our overwhelming preoccupation with the financial dimension of the crisis has stopped decision-makers from seeing society as a whole and from realising that for many, this is a social crisis, brought to life by the fear of losing their jobs or their ability to house and feed their families.

For the Greens, this is a problem — austerity measures must never come at the expense of social investment.

There is no doubt that the crisis presents a real challenge, but it is also an opportunity to make the transition to the green, sustainable society that we so urgently need: a future which guarantees equal opportunities, equal rights and robust social protection for all. A future which guarantees investment in both people and society.

The Green New Deal sets out a strategy to overcome the crisis whilst transforming the economic and industrial framework to provide decent employment, high quality public services, gender equality and strengthened welfare rights across Europe.

The response to the current economic climate can also be the beginning of a more inclusive society, where market rules are never allowed to override fundamental social rights. Quite simply, no other approach will do.

I want to wish everyone a wonderful Europe day. Let's keep up the good work for a common, socially responsible Europe!

Jean Lambert is a member of Greens/EFA and an English MEP.

Jaa sivu: