Arjessa kiinni, tulevaisuuteen pelotta katsoen

Vihreiden seuraava puoluekokous keväällä 2014 päättää puolueen poliittisesta ohjelmasta, joka on voimassa seuraavat neljä vuotta. Ensi keväänä hyväksyttävällä ohjelmalla mennään myös eduskuntavaaleihin 2015. Haku poliittista ohjelmaa valmistelevaan työryhmään on nyt alkanut.

Poliittinen ohjelma kertoo, mitä me teemme, kun meillä on poliittista valtaa. Se ei siis ole kokoelma valmiita kompromisseja, vaan sen on oltava puolueensa näköinen - radikaali, edelläkävijä, uutta avaava. Poliittista ohjelmaa kirjoittaessa kannattaa muistaa, että kaikki isot muutokset tapahtuvat vain, jos jollain on tahtoa vaatia mahdottomia.

Miten poliittinen ohjelma eroaa esimerkiksi periaateohjelmasta ja muista puolueen ohjelmista? Siinä missä periaateohjelma kertoo, keitä me olemme, poliittinen ohjelma kertoo, mitä me teemme. Mitkä ovat ne keinot, joilla sosiaalisesti oikeudenmukaista ja vihreää politiikkaa käytännössä tehdään? Kuinka maailma viherretään: kuinka toteutamme vihreitä ratkaisuja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla? Miten ajetaan hiljaisten ja äänettömien asiaa ilman tunkkaista eturyhmäajattelua?

Poliittinen ohjelma on kaikkien poliittisten sektoriohjelmien yläpuolella. Sen yli tai ohi ei astuta. Sektoriohjelmissa - vaikkapa koulutuspoliittisessa ohjelmassa tai tekijänoikeuspoliittisessa ohjelmassa - ei voida esittää poliittisia linjauksia, jotka olisivat ristiriidassa poliittisen ohjelman kanssa. Siksi poliittisen ohjelman linjausten on oltava punnittuja. On tärkeää, että poliittinen ohjelma muodostaa kokonaisuuden, jonka jokainen puolueen jäsen voi allekirjoittaa.

Poliittisen ohjelman pitää esittää uusia avauksia - sen pitää olla kunnianhimoinen, mutta samaan aikaan sen pitää sitoa meidät yhdeksi joukoksi. Ihanteellista olisi, ettei poliittinen ohjelma esittäisi asioita, joista kunkin takana niukka enemmistö puoluekokouksen osallistujista; ohjelman tarkoituksena ei ole esittää asioita, jotka erottavat meitä, vaan asettaa tavoitteita, jotka me kaikki voimme jakaa.

Oletpa puolueen rivijäsen, valtuutettu tai muu luottamushenkilö, voit olla mukana tässä työssä osallistumalla poliittisen ohjelman valmistelutyöhön. Ohjelmaa tullaan valmistelemaan mahdollisimman avoimella ja osallistavalla tavalla. Tulemme suorittamaan jäsenkyselyitä ja kenttäkierroksia, luetuttamaan jokaista versiota kaikilla vihreillä, kysymään mitä ohjelmaan pitää saada ja mitä ei, ottamaan vastaan ideoita hyvistä uusista avauksista. Haluamme myös ideoita siitä, mitä kaikkea tämän lisäksi voimme tehdä. Tämä kaikki on tärkeää, jotta ohjelmasta tulee meidän kaikkien vihreiden näköinen.

Ohjelman työryhmän haku on nyt avattu ja toivomme kaikkien innokkaiden hakevan mukaan. Jos olet Vihreiden jäsen ja valmis antamaan aikaasi ja asiantuntemustasi poliittisen ohjelman tekemiseen, lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi 4. elokuuta mennessä osoitteeseen tyoryhmahakemus@vihreat.fi. Hakemuksessa toivomme sinun kertovan omasta asiantuntemuksestasi ja kokemuksistasi eli toisin sanoen, miksi juuri sinä olisit hyvä jäsen työryhmään. Laita hakemuksesi otsikoksi "Poliittisen ohjelman työryhmä".

Mutta vaikka juuri tänä vuonna aikasi ei ohjelman valmisteluun riittäisi, ei hätää, sillä kaikkia tullaan kuulemaan ja kaikki halukkaat saavat osallistua ohjelman kirjoitukseen, kommentointiin ja kritisointiin.

Poliittista ohjelmaa pannaan toteen niin valtuustoissa, järjestötoiminnassa kuin eduskunnassakin. Siksi poliittinen ohjelma on kiinni ihmisten arjessa, vaikka se katsoisi kauas tulevaisuuteen. Poliittinen ohjelmamme on vastaus siihen, miten Vihreät käytännössä pelastaa maailman: kuinka köyhyys ja eriarvoisuus poistetaan, ilmaston lämpeneminen ja lajien katoaminen estetään ja maapallo pelastetaan tuleville sukupolvelle.

Outi Alanko-Kahiluoto ja Ville-Veikko Mastomäki

Kirjoittajat toimivat puheenjohtajina työryhmässä, joka valmistelee poliittista ohjelmaa. Työryhmän kokoonpanosta päättää puoluehallitus. Ryhmän loput jäsenet nimetään 17.8. ja se aloittaa työnsä heti sen jälkeen.

Jaa sivu: