Poliittinen ohjelma saa uuden muodon

Poliittisen ohjelman työryhmä on työskennellyt nyt muutaman kuukauden ja jäsenistö saa pian ohjelman ensimmäisen luonnoksen kommentoitavakseen. Luonnos on todellakin vasta luonnos: on selvää, että jäsenistöllä on ohjelmatyön eri vaiheissa mahdollisuus osallistua niin ohjelman muodon, rakenteen kuin sisällön muokkaamiseen.

Jo ennen kuin saatte ohjelman ensimmäisen luonnoksen luettavaksenne, haluamme kuulla näkemyksiänne uudesta muodosta, jota työryhmä ohjelmalle esittää. Suunnitelmissamme on toteuttaa ohjelma ensisijaisesti sähköisenä. Sitä voi kuvata vaikkapa wikiohjelmaksi. Sähköinen muoto mahdollistaisi ohjelman aikaisempaa paremman käytettävyyden ja luettavuuden. Tämän lisäksi ohjelmaa esitetään portaittaiseksi eli sellaiseksi, jossa eri tasot kuten periaatteet, tavoitteitteet ja keinot tulevat esiin selvästi. Emme siis pyri tekemään perinteistä esseemuotoista ohjelmaa, vaan mahdollisimman käytettävän sisältöpaketin, josta on helppo löytää hakemansa sisältö.

Uudessa muodossa ohjelma koostuisi sähköisistä sivuista, joissa kullakin käytäisiin läpi yksi poliittinen tavoite, joita voivat olla esimerkiksi ”energiantuotannon päästöjen vähentäminen” ja ”tasa-arvoinen oikeus koulutukseen”. Tavoitteen lisäksi sivulla esiteltäisiin vihreiden keinot, joilla tavoitteeseen pyritään. Näitä voisivat olla edellisissä esimerkeissä vaikka ”päästökaupan korjaaminen”, ”maksuton korkeakoulutus” sekä ”opintotuen tasokorotus”.

Työryhmä katsoo, että poliittisen ohjelman julkaisemisessa tässä uudessa sähköisessä muodossa olisi monia etuja:

  • Ohjelmasta on helppo löytää haluamansa sisältö.
  • Muoto pitää ohjelman ryhdissä: jokaiseen tavoitteeseen liitetään konkreettisia keinoja niiden saavuttamiseksi.
  • Poliittiset tavoitteemme ja keinot niiden saavuttamiseksi ovat selkeästi esillä.
  • Keinot eivät jää irrallisiksi vaan jäsentyvät aikaisempaa selkeämmin välineinä, joilla poliittiset tavoitteet saavutetaan.
  • Sähköisten linkkien avulla tekstiin on mahdollista liittää sisältöjä, jotka perinteisessä esseeohjelmassa löytyvät vasta selaamalla.
  • Sähköinen formaatti mahdollistaa lisämateriaalin sisällyttämisen ohjelmaan. Tämä materiaali voi olla linkkejä sektoriohjelmiimme, linkkejä tutkimuksiin tai vaikka kattavia perusteluja valituille keinoille.

Tässä kaksi hyvin suppeaa ja alustavaa esimerkkiä siitä, miltä uuden ohjelman muoto ja formaatti voisivat näyttää ja miten se voisi toimia:

Esimerkki MediaWiki-alustalle tehdystä ratkaisusta: http://projects.ypcs.fi/wiki/Etusivu

Esimerkki Wordpress-alustalle tehdystä ratkaisusta: http://koti.kapsi.fi/~lappalainen/pol-ohjelma/wordpress/

Uuden muodon eräänä haasteena on ohjelman hyväksymisprosessi puoluekokouksessa. Tästä syystä ryhmä on suunnitellut tuovansa puoluekokoukseen koko ohjelman paperiversioksi taitettuna. Otamme kuitenkin mielellämme vastaan ehdotuksia vaihtoehtoisista ratkaisuista!

Suunnitelmamme voi kommentoida lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi. Uuden muodon kommentoiminen on toki mahdollista myöhemminkin, kun julkaisemme ensimmäisen luonnoksen kommentoitavaksenne. Kaikki kommentit ovat arvokkaita, jotta saamme ohjelmasta mahdollisimman toimivan työkalun yhteisen politiikan tekemiseen!

Työryhmän puolesta,

puheenjohtajat Outi Alanko-Kahiluoto ja Ville-Veikko Mastomäki

Jaa sivu: