Jäsenistön vuoro

Poliittisen ohjelman työryhmän työn ensimmäinen vaihe on nyt saatu päätökseen ja ohjelmaluonnos lähtee kommenttikierrokselle. Tämä on vasta ensimmäinen luonnos, joten aivan kaikkea voi vielä kommentoida ja muuttaa. Kaikki yksittäisistä sanamuotoiluista koko ohjelman rakenteeseen ja tavoitteiden poistamisesta kokonaisten otsikoiden lisäämiseen on yhtä lailla mahdollista. Toivomme siis kommentteja kaikilla tasoilla isoimmista visiosta vähäisempien keinojen viilaamiseen.

Ohjelman muotoa on uudistettu perinteisistä ohjelmista kohti niin kutsuttua tavoiteohjelmaa. Ohjelma on rakennettu siten, että poliittiset tavoitteemme, keinot niiden toteuttamiseksi sekä tavoitteita tukevat perustelut on erotettu rakenteellisesti toisistaan. Luonnos rakentuu viidestä otsikosta, joiden jokaisen alta löytyy ensimmäisenä aihealuetta koskeva visioteksti. Vision jälkeen tulevat varsinaiset tavoitteet sekä keinot niiden toteuttamiseksi. Yksittäisen tavoitteen alta löytyvät aina ne varsinaiset keinot, joilla me haluamme kyseisen tavoitteemme toteuttaa. Sekä tavoitteiden että keinojen alla on jossain tapauksissa perustelevaa tai tarkentavaa tekstiä, jonka tarkoituksena on tehdä tavoitteista ja keinoista ymmärrettävämpiä.

Ohjelmaluonnos on kommenttikierroksella neljän viikon ajan, jotta aivan kaikki halukkaat ehtivät sitä kommentoida. Kaikki kommentit tulee jättää osoitteessa www.vihreat.fi/ohjelmapalaute. Lähetämme kommentoinnin ohjeet myös kaikille jäsenille sähköpostiin sekä virallisen lausuntopyynnön kaikille järjestöille. Toivomme, että mahdollisimman monet vihreät jäsenyhdistykset kokoontuvat yhdessä keskustelemaan luonnoksesta ja antavat siitä yhteisen palautteen. Siten saamme toivottavasti mahdollisimman pitkälle pohdittua ja työstettyä palautetta ohjelmaryhmän jatkotyön pohjaksi.

On tärkeää, että poliittinen ohjelma on jäsenistön näköinen - muista siis osallistua kommentoimalla luonnosta 21.3. mennessä osoitteessä!

 

Työryhmän puheenjohtajat

Outi Alanko-Kahiluoto ja Ville-Veikko Mastomäki

Jaa sivu: