Liikkuvuuden esteitä purettava myös koulutuksessa

Eurooppalaisen yhteistyön ja Euroopan unionin yhtenä suurimmista saavutuksista voidaan perustellusti pitää vapaata liikkuvuutta. Kansallisvaltioiden rajat ovat madaltuneet tavaroiden, palvelujen ja ihmisten liikkuessa vapaasti läpi Euroopan.

Se on osaltaan vahvistanut EU:n roolia kansainvälisessä taloudessa ja kauppakumppanina, mutta myös lisännyt kulttuurista pääomaa, ymmärrystä ja solidaarisuutta Euroopan sisällä. Työntekijöiden vapaan liikkumisen ohella myös opiskelijoiden liikkuminen on helpottunut, mutta työnsarkaa riittää vielä. Tavoitteena tulee olla EU:n nostaminen maailman johtavaksi alueeksi koulutuksessa ja tutkimuksessa.

Opiskelijoiden liikkuvuutta pitää edelleen parantaa niin vaihto-opiskelussa kuin työharjoittelussakin. Resepti on sama EU-jäsenmaasta riippumatta: Liikkuvuuden edellytyksiä voidaan lisätä muun muassa kattavalla ja asianmukaisella tiedottamisella ja neuvonnalla, parantamalla eri oppilaitoksissa suoritettujen opintojen yhteensovittamista sekä vaihtopaikkojen tarjontaa monipuolistamalla.

Lisäksi opiskelijan tukijärjestelmien on oltava selkeät ja riittävät, sekä rahoituksen että neuvonnan osalta. Esimerkiksi opiskelijoille liikkuvuuteen myönnettyjen tukien on määräydyttävä kohdemaan kustannustason mukaan. Pitkällä aikavälillä koko EU-alueella tulee myös luopua lukukausimaksuista, jotta koulutus on aidosti saavutettavissa kaikille.

Kansainvälisyyttä ja liikkuvuutta voidaan edistää myös kotimaassa. Jokaisella koulutusasteella tutkintoihin on sisällyttävä pakollinen kansainvälistymisjakso, jonka voi toteuttaa joko ulkomailla tai kotikansainvälistymisellä. Nykymaailmassa erilaisten kulttuurien ymmärtäminen on tärkeää riippumatta koulutusasteesta tai opiskelualasta. Myös kielten opetuksessa on painotettava nykyistä enemmän käytännön kielitaitoa ja kulttuuriin tutustumista luetun ymmärtämisen ja kieliopin sijaan.

Vapaa liikkuvuus on eurooppalaisen kilpailukyvyn elinehto myös koulutuksessa.

Saara Ilvessalo

Maria Ohisalo

Ozan Yanar

Jaa sivu: