Vihreät: Hallituksen sote-ratkaisu ei ole täydellinen, mutta sen pohjalta voidaan edetä

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö sanoo, että vihreät haluaa olla mukana parantamassa suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuoltoa hallituksen nyt tekemän kompromissiratkaisun pohjalta, kunhan samalla varmistetaan ihmisten nopea pääsy hoitoon, yhdenvertaiset palvelut sekä katkeamattomat hoitoketjut.

- Tärkeintä vihreille on varmistaa, että ihmiset saavat jatkossa laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluita varallisuudesta tai asuinpaikasta riippumatta. Tänään vastuuministerien esittelemät täsmennykset vievät sote-uudistusta parempaan suuntaan, Niinistö toteaa.

Terveyserot ovat vihreiden mielestä Suomessa tällä hetkellä liian suuret, eikä ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen satsata tarpeeksi kasvavan erikoissairaanhoidon viedessä yhä isomman osuuden rahoista. Siksi Suomi tarvitsee sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista.

- Hallituksen esitys on riittävän hyvä pohja sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiselle. Tämä siitä huolimatta, ettei se olekaan asiantuntijatiedon valossa paras mahdollinen eikä neuvottelujen loppumetrien kaupankäynnistä tyylipisteitä jaeltu, Niinistö sanoo.

Vihreät on tyytyväisiä siihen, että välitasolle tulee demokraattinen ja vaaleilla valittu aluehallinto. Olisi kuitenkin järkevämpää, että näitä alueita olisi asiantuntijoiden suosittelema 12 aluetta ja että itsehallintoalueita olisi yhtä paljon kuin sotealueita. Nyt jopa kuudella itsehallintoalueella joudutaan käymään turhia välivaaleja.

- Maakunnissa kannattaa vakavasti miettiä, olisiko järkevämpää vapaaehtoisesti yhdistää voimia, jotta itsehallintoalueista tulisi tehokkaita päätöksentekijöitä ja kansan valitsemat päättäjät vastaisivat kaikilla alueilla suoraan sote-palveluista, Niinistö sanoo.

Vihreiden mielestä on myös tärkeää, että hallitus ilmoitti tänään purkavansa monikanavaisen rahoituksen ennen uuden valinnanvapautta koskevan lainsäädännön käyttöönottoa. Nykyinen monikanavainen rahoitus kasvattaa terveyseroja ja heikentää julkisten terveyskeskusten asemaa, kun työterveyshuolto ja Kela-tuet vievät hyväosaiset potilaat yksityiselle sektorille.

- Tarkkaan rajattu ja oikein hinnoiteltu potilaan valinnanvapaus voi olla oikeudenmukaisempi tapa tehdä yhteistyötä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottajien kesken. Olennaista on kuitenkin määritellä jatkotyössä reunaehdot, jotka nojaavat ihmisten yhdenvertaisuuden toteutumiseen palveluissa sekä julkisen vallan velvoitteeseen varmistaa laatu ja katkeamattomat hoitoketjut kaikille, Niinistö linjaa.

Vihreät haluaa olla kehittämässä nyt valittua pohjaratkaisua paremmaksi yhdessä hallituspuolueiden kanssa. On tehtävä uudistus, joka on oikeudenmukainen ja kestää vuosikymmeniä suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon vahvana perustana.

- Uudistuksen tärkeimpiä tavoitteita on ollut parantaa hoidon saumatonta yhteistyötä varhaisen puuttumisen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Valinnanvapauslainsäädäntö ei saa rikkoa tätä tavoitetta, vaan palveluketjun tehokkuuden on toteuduttava, Niinistö vaatii.

Vihreiden mielestä palvelusetelit on myös tärkeää hinnoitella oikein, jotta yksityinen sektori ei voi kuoria vain kermaa hoitoketjusta itselleen. Erikoissairaanhoitoon valinnanvapautta ei tulisi vihreiden mielestä ulottaa. Riskinä on, että lopputuloksena syntyy hyvin kallis ja tehoton kaksinkertainen infrastruktuuri.

Näissä yksityiskohdissa riittää työtä ja niissä on puolustettava ihmisten yhdenvertaista oikeutta hyviin palveluihin. Tässä työssä vihreät haluaa olla mukana.