Berner toimi väärin Finavia-sotkussa

Ministeri Bernerin toiminta Finavian johdannaissotkuissa on jälleen yksi vakava tahra hallituksen taipaleella. 

Hallitus on alusta alkaen ajanut kylmien arvojen politiikkaansa keinoja kaihtamatta – kasvattanut tuloeroja, tehnyt historiallisia leikkauksia koulutukseen ja liikkunut perustuslain rajoja koetellen lukuisissa esityksissään. Pääministerin ymmärrys omasta tilivelvollisuudestaan kansalaisille ja vapaalle tiedonvälitykselle on vähintäänkin hatara. Berner on toiminut Finaviassa pikemminkin perheyrityksen johtajan kuin ministerin tavoin. Se on romuttanut luottamusta valtionyhtiön johtoon.

Vihreillä ei ole mitään luottamusta ministeri Bernerin tai koko Sipilän hallituksen toimintaan. 

Bernerin epäluottamuslauseen kohdalla päädyimme kuitenkin koko ryhmän yhteisellä päätöksellä äänestämään tyhjää. Miksi päädyimme tähän?

Eduskunnan tarkastusvaliokunta selvitti erittäin pitkään ja perusteellisesti Finavian vuodesta 2009 alkaneita johdannaiskauppasotkuja. Selvityksessä käytiin läpi myös Bernerin toiminta Finaviassa. Valiokunnan yksimielinen mietintö antaa Bernerille vakavat moitteet.

Berner on puuttunut yhtiön hallituksen operatiiviseen toimintaan. Se ei kuulu omistajalle. Hän on puuttumisellaan keskeyttänyt yhtiön hallituksen päätöksen mukaisen kanteen toimeenpanon. Berner on toiminut yhtiön hallituksen selän takana ryhtyessään puuhaamaan sovintosopimusta tilintarkastusyhtiön kanssa. Berner on käyttänyt omistajan valtaa yksin eikä ole kutsunut koolle yhtiökokousta, jolle omistajan vallankäyttö kuuluu. Päätöksiä on tehty ilman, että niitä on dokumentoitu mihinkään.

Bernerin toiminta on ollut vastoin valtion omistajapolitiikan linjauksia. Se ei ole ollut avointa, ennakoitavaa, johdonmukaista eikä hyvän hallintotavan mukaista. Tämä ei lisää ihmisten luottamusta päätöksenteon läpinäkyvyyteen, valtionyhtiöiden johtamiseen tai yhteisistä rahoista huolehtimiseen.

Vihreä eduskuntaryhmä pitää selvänä, että ministerin toiminnassa on ollut vakavia puutteita. Pidämme tärkeänä, että tarkastusvaliokunta on perusteellisen selvityksen jälkeen nostanut esiin ministerin toiminnan ongelmat. Tarkastusvaliokunta päätyi tähän yksimielisesti. Yksikään eduskuntaryhmä - edes sen sosialidemokraattinen puheenjohtaja Heinäluoma - ei jättänyt vastalausetta tai vaatinut ministerin eroa.

Tarkastusvaliokunnan moitteista huolimatta Berner kuitenkin nauttii edelleen pääministerin ja hallituskumppaneiden luottamusta. Siksi koko hallitus pitää saada tilivelvolliseksi politiikastaan. Epäluottamuslause Berneriä kohtaan ei kaada koko hallitusta.

Meillä ei ole luottamusta ministerin toimintaan. Huomio ei kuitenkaan saa siirtyä koko hallituksen toiminnasta vain yksittäisen ministerin luottamuksen mittaamiseen, mikä on hyvin poikkeuksellinen toimintatapa. Tällä vuosikymmenellä niitä on ollut kaksi.

Yhteen ministeriin kohdistuva epäluottamuslause on henkilöön menevä vaatimus, jota on tarkastusvaliokunnan yksimielisen mietinnön jälkeen vaikea perustella.

Ministeri Bernerin luottamuksesta käytävässä äänestyksessä äänestämme siksi tyhjää.