Sote ratkaistaan asiantuntijajärjellä ja yhteistyöllä

Pääministeri Juha Sipilä ilmoitti tänään, että soten valinnanvapauslakiesitykseen on tulossa muutoksia. Hallitus on toivottavasti viimein kuullut, mitä alan johtavat asiantuntijat ovat toistuvasti sanoneet: esitetyssä muodossa hallituksen esitystä ei tule hyväksyä.

Yle uutisoi eilen viiden eri professorin kylmäävät arviot hallituksen esityksestä. Professorit kuvailivat hallituksen esitystä sanoilla kaaos, hyppy tuntemattomaan, keskeneräinen, vaikeaselkoinen ja uudistuksen tavoitteiden vastainen. Myös Aalto-yliopiston talousprofessorit ovat varoittaneet, että koko Suomesta ei saa tehdä sote-markkinoiden koelaboratoriota. Uhkana on markkinoiden toimimattomuus ja kustannusten nouseminen. 

Jopa hallituksen itselleen teettämä vaikutusarviointi sote-valinnanvapaudesta oli tyrmäävä. 

Jos hallitus ei muuta olennaisesti esitystään valinnanvapaudesta, se toimii asiantuntijatiedon sekä omien vaikutusarviointiensa ja hallitusohjelmansa vastaisesti. 

Hallitus on pattitilanteessa. Jos kokoomus ei saa valinnanvapauttaan, keskusta ei saa maakuntiaan. Jos Sipilän puheet pitävät paikkansa ja valinnanvapausesitykseen on tulossa muutoksia, uudistuksen jo ennestään mahdottomat aikataulut paukkuvat ja se lykkääntyy seuraavalle vaalikaudelle. 

Hallitus voi vielä pelastaa uudistuksen. Esitän neljä keinoa. 

1. Hallitus toteuttaa sote- ja maakuntalait nykyistä pidemmällä siirtymäkaudella 

Keskusta voi reilusti myöntää, että 18 maakuntaa on vain poliittinen ja väliaikainen ratkaisu, joka ei kestä edes vuosikymmentä. Isoja uudistuksia ei voi tehdä vain seuraavia vaaleja, vaan tulevia sukupolvia varten. Siksi on syytä toteuttaa vanhan läänijaon mukainen 12 sote-alueen malli. 

2. Hallitus irrottaa valinnanvapauden omaksi erilliseksi lakihankkeekseen

Kokoomus voi reilusti myöntää, että valinnanvapausmalli on täysin keskeneräinen ja riskialtis esitys. Koska kustannuksia pitää hillitä ja byrokratiaa purkaa, valinnanvapautta toteutetaan asteittain, hallitusti ja suppeammin. 

3. Hallitus antaa maakunnille verotusoikeuden

Kokoomus saa keskustalta sitoumuksen, että valinnanvapautta voidaan asteittain kokeilla eri maakunnissa, kun järjestelmä on muuten valmis. Näin perustuslakivaliokunnan määrittämä ehto maakuntien itsehallinnosta toteutuu. 

4. Hallitus ottaa koko eduskunnan mukaan valmisteluun 

Keskusta ja kokoomus tietävät, että tuleva vaalikausi saattaa pyyhkiä kaikki esitykset pöydältä. Hallituksen on parempi yrittää sitouttaa kaikki muut puolueet yhteiseen sote-tiekarttaan, jonka mukaisesti uudistusta valmistellaan yli vaalikauden. 

Jokainen vaalikausi ei voi kulua siihen, että kulloisetkin hallituspuolueet pyrkivät tekemään tyhjäksi edellisten päätöksiä. Suomi ja suomalaiset ansaitsevat enemmän. Puolueiden on lunastettava kansalaisten luottamus takaisin. Aloitetaan sotesta. Tehdään uudistus asiantuntijatieto ja yhteistyö edellä - alkuperäisiin tavoitteisiin nojaten.