— Aija Salo

Eettistä poliisityötä

Poliisille ollaan parhaillaan laatimassa eettisiä periaatteita, joita käytetään mm. poliisin peruskoulutuksessa oman toiminnan ja asenteiden pohdinnan välineenä. Olen Poliisiasiain neuvottelukunnan jäsen, ja minulla oli hiljattain mahdollisuus kommentoida periaateluonnosta. Luonnos on varsin hyvä ja kattava, vaikka siinä ei nostetakaan mielestäni riittävästi esiin kaikkia yhdenvertaisuuden ulottuvuuksia. Yksittäinen poliisimies joutuu työssään ja työyhteisössään usein tilanteeseen, jossa toiminnan etiikkaa koetellaan. Miten toimin, jos toinen poliisi käyttää liikaa väkivaltaa? Puutunko siihen, että kollegani kertoo rasistisen tai homofobisen vitsin, vai lähetänkö vitsin eteenpäin? Miten käyttäytyä, jos miespuolinen rikoksen uhri on naisen vaatteissa? Kuinka suhtautua tilanteeseen, jossa toimittaja tarjoaa jotain vastapalvelukseksi rikostapausta koskevista tiedoista? Mikä on poliisin rooli perheväkivaltatapauksessa, jos on oletettavissa, että pahoinpitely jatkuu myöhemmin? Entä miten edistää esimiehenä hyvää henkeä ja yhdenvertaisuutta poliisin työyhteisössä? On rohkaisevaa tietää, että poliisin organisaatiossa pohditaan avoimesti omia toimintatapoja ja luodaan ohjeistusta eri tilanteisiin. Poliisin uskottavuus kärsi tänä syksynä kolauksen Smash Asem -mielenosoituksen yhteydessä toteutetun ylimitoitetun operaation takia. Suomen into liittyä Prümin sopimukseen eli muutamien maiden keskinäiseen sopimukseen mm. poliisin toimivaltuuksien laajentamisesta valtioiden rajojen yli on herättänyt kysymyksiä sisäministerin motiiveista. Näissä tapauksissa kyse on poliisijohdon ja poliittisen johdon linjauksista, ei yksittäisten poliisimiesten toimista, mutta yksittäiset poliisit voivat osaltaan korjata aiheutettua vahinkoa ja lisätä ihmisten luottamusta poliisiin toimimalla vastuullisesti ja johdonmukaisesti. Eri ministeriöissä on meneillään myös hanke poliisin toimivaltuuksia koskevan lainsäädännön selkiyttämiseksi. Nykyiset toimivaltuudet ovat sinänsä riittävät, mutta niiden säätely on osin epäjohdonmukaista. Erityisesti poliisin toimivaltuuksien suhde yksityisyyden suojaan ja muihin perusoikeuksiin on joskus epäselvä. Ymmärrettävän ja yksiselitteisen lainsäädännön aikaansaaminen on edellytys sille, että poliisin toimintaa ja sen rajoja voidaan valvoa ja arvioida riittävästi. Poliisityö on julkista palvelua, joka parhaimmillaan tukee ihmisten perusoikeuksien toteutumista yhteiskunnassa. Avoimuus, läpinäkyvyys ja korkeat eettiset normit edistävät tämän tavoitteen toteutumista poliisin toiminnassa.
Jaa sivu: