— Aija Salo

Nuorten ääni kuuluviin

Tänään pääsin kuuntelemaan eri-ikäisten nuorten ajatuksia nuorten vaikutusmahdollisuuksien, yhdenvertaisuuden ja nuorisotoiminnan kehittämisestä. Helsingin Nuorisoasiainkeskus oli pyytänyt minut puheenjohtajaksi Nuorten avoimeen foorumiin Malmitalolle. Nuorten avoimet foorumit kuuluvat Hesan nuorten ääni -kampanjaan. Foorumien idea on, että yläasteilta, lukioista ja ammattikouluista tulevat nuoret keskustelevat ensin keskenään työryhmissä ja pääsevät sitten esittämään kysymyksiä ja ideoita päättäjistä, virkamiehistä ja asiantuntijoista koostuvalle paneelille. Tänään lähes sata ruotsin- ja suomenkielistä nuorta kokoontui käsittelemään yhdenvertaisuusteemaa. Innostuin, kun kuuntelin nuorten vahvoja näkemyksiä esimerkiksi mediakasvatuksen tarpeellisuudesta ja siitä, että yhteiskunnallisista asioista ja vaikuttamisesta pitäisi puhua jo ala-asteella. Onneksi Uudellamaallakin monessa kunnassa on nuorisovaltuusto ja aktiivisia nuorisojärjestöjä, jotka toimivat jatkuvasti nuorten todellisten vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi. Yllätyin siitä, että vaikka päivän teemana oli yhdenvertaisuus, foorumissa puhuttiin nuorista pääasiassa yhtenäisenä ryhmänä ja yleisellä tasolla. Esimerkiksi sukupuoliroolit, seksuaalivähemmistöihin kuuluvat nuoret tai vammaisten oppilaiden ja opettajien asema koulussa ei noussut nuorten puheenvuoroissa esiin. Vihreitä edustanut Mari Puoskari ja vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki tosin puhuivat paneelissa konkreettisesti näistäkin asioista. Toisaalta on hyvä, että yhdenvertaisuuden yhteydessä puhutaan yhteisöllisyydestä ja yleisellä tasolla siitä, että kaikkien pitää päästä osallistumaan ja ketään ei saa kiusata. Ajattelen kuitenkin, että jotta syrjiviä rakenteita ja kiusaamista saadaan vähennettyä koulussa ja nuorten toiminnassa, pitää pohtia ääneen nuorten moninaisuutta. Muuten voi käydä niin, että ennakkoluuloja ei huomatakaan, ja vähemmistöihin kuuluvat nuoret pysyvät edelleen näkymättömissä.
Jaa sivu: