— Aija Salo

Eläinoikeuskysymyksiä saa esitellä kirjastossa

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka kritisoi 20.12. Helsingin Kallion kirjastonjohtajan päätöstä poistaa keväällä 2006 Oikeutta eläimille -järjestön valokuvanäyttely kirjaston tiloista viikkoa ennen sovittua päättymisajankohtaa. Kirjastonjohtaja ylireagoi näyttelystä saamaansa kritiikkiin ja puuttui mielipiteen ilmaisemisen vapauteen. Apulaisoikeuskanslerin kanta on täysin oikea. Pöyristyin luettuani taannoin lehdestä näyttelyn keskeyttämispäätöksestä. Mielipiteenvapauden rajoista on joissain tilanteesta aivan perusteltua keskustella, mutta asiallinen keskustelu turkistarhauksen eettisyydestä ja eläinten kohtelusta kuuluu itsestäänselvästi sananvapauden piiriin. Toinen samantapainen käsittämätön ylireagointi oli muutamien kansanedustajien tänä vuonna eduskunnassa provosoima keskustelu siitä, että kansalaisjärjestöt kiertävät kouluissa kertomassa eläinten hyvinvoinnista opetusministeriön myöntämän avustuksen avulla. On uskomatonta, miten kapea demokratiakäsitys joillakin kansanedustajilla on. Liike-elämän ja teollisuuden etuja ajavien tahojen toiminnan oikeutus kyseenalaistetaan vain harvoin. Sen sijaan aina silloin tällöin joku yrittää leimata asiallisen ja perustellun yhteiskuntakritiikin jollain tavalla epäilyttäväksi. Erityisen naurettavaa on kansalaisjärjestöjen valtionapujen kauhistelu. Suomessa kun suurin osa kaikista kansalaisjärjestöistä toimii (ehkä valitettavasti) nimenomaan erilaisten julkisten tukien varassa. Omaan demokratiakäsitykseeni kuuluu se, että järjestöt saavat ja niiden pitää valvoa ja kritisoida sekä julkista valtaa että yksityisen sektorin toimijoita. Tarkemmin kirjasto-casesta: Kallion kirjaston aikuistenosastolla oli esillä 16 turkistarhauksesta kertonutta kuvaa. Oikeutta eläimille -järjestö oli näyttelystä sovittaessa esitellyt kuvat kirjastonjohtajalle etukäteen. Näyttely ehti olla esillä reilun viikon, kun kirjastonjohtaja päätti poistaa sen. Näyttely poistettiin 7 päivää ennen sovittua. Kirjastonjohtajan mukaan näyttely poistettiin siitä syntyneen "erittäin voimakkaan asiakaspalautteen" vuoksi. Hän päätyi poistamaan näyttelyn "kirjaston työrauhan palauttamiseksi ja säilyttämiseksi". Apulaisoikeuskanslerin selvityksistä kävi ilmi, että kirjasto oli itse asiassa saanut vain kaksi näyttelyä arvostelevaa puhelinsoittoa, joista toinen tuli Suomen Turkiseläinten Kasvattajien Liitosta. Helsingin kirjastotoimintaa ohjaavat tasa-arvon ja moniarvoisuuden periaatteet saivat väistyä ulkopuolisen mielipidevaikuttamisen tieltä. Näyttelyn poistaminen esitetyillä perusteilla kesken kaiken merkitsi tosiasiallisesti puuttumista mielipiteen ilmaisemisen vapauteen. Onni onnettomuudessa on, että tämäkin räikeä tapaus herätti tervetullutta keskustelua sananvapaudesta ja kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuuksista.
Jaa sivu: