— Aija Salo

Reach-kemikaaliasetus oikeansuuntainen, mutta riittämätön

EU:n parlamentti hyväksyi tänään uuden kemikaalilain, REACHin (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Se tuo uusia testaus- ja tiedotusvelvoitteita kemikaaleja käyttävälle teollisuudelle. Jos REACH toimeenpannaan tehokkaasti, kansalaisilla on jo lähivuosina saatavilla nykyistä enemmän tutkittua tietoa eri tuotteiden sisältämistä kemikaaleista ja niiden vaikutuksista. Vihreä europarlamentaarikko Satu Hassi (www.satuhassi.net) teki valtavan työn mahdollisimman kattavan ja tehokkaan lain puolesta. Valitettavasti europarlamentin ympäristövaliokunnan alkuperäinen mietintö REACHista ei mennyt läpi, vaan nyt hyväksytty sisältö on monelta osin vesittynyt. Laki antaa teollisuudelle liikaa löysää liekaa ihmisten terveyden ja tiedonsaantioikeuden kustannuksella. Tuloksen taustalla on kemianteollisuuden aggressiivinen lobbaus, johon parlamentin konservatiiviryhmä lankesi miellyttääkseen teollisuuden intressejä. Uusi laki lisää toivottavasti tästä huolimatta ihmisten kiinnostusta kaikissa arkisissa kulutustavaroissa ja ravinnossamme oleviin keinotekoisiin kemikaaleihin. Suomeen perustettava kemikaalivirasto toteuttaa REACHia omalta osaltaan tutkimalla kemikaaleja ja säilyttämällä niitä koskevia tietoja. Pitkällä tähtäimellä lainsäädäntöä saadaan ehkä muutettua niin, että ihmisten ja ympäristön hyvinvointi ovat etusijalla, kun teollisuuden velvoitteita määritellään.
Jaa sivu: