— Aija Salo

En internationell skara i Karis - om sysselsättning och generationsfamiljer

Onsdag kväll hade jag och Ekenäskandidaten Shakho Sadiq äran att få en internationell gäst till vår gemensamma valtillställning i det mysiga konstcaféet Serendipity i Karis. Ordförande Ska Keller från gröna ungdomars europeiska takorganisation Federation of Young European Greens (FYEG) debatterade med oss invandring, gränser och ett mångkulturellt samhälle. Bra stämning kryddat med sång av Victoria Lindqvist. En i publiken hade kommit ända från Hangö för att lyssna och diskutera! Debattörerna lyfte fram olika konkreta lösningar för att förbättra invandrarnas integrering i samhället och för att få bukt med diskrimineringen. Jag poängterade merborgarorganisationernas roll samt vikten av att utveckla myndighetsövervakningen av likaberättigande. Minoritetsombudsmannen borde sköta även andra frågor än enbart den diskriminering som är kopplad till etnisk tillhörighet. Shakho krävde mer utbildning till myndigheter för att öka förståelsen för de olika invandrares livssituationer. Ska Keller tog upp behovet av att effektivera språkundervisningen till invandrare och att erbjuda mer finska- och svenskaundervisning gratis för att underlätta integrationen. Vi delar åsikten att Finlands nuvarande invandringspolitik, inklusive asyl- och flyktingpolitik, baserar sig alltför långt på ett kontrollperspektiv och alltför lite på ett genuint intresse för mångfald, rättvisa och människornas behov. Till exempel familjebegreppet är för snävt, såsom Halide Latifis fall visar (se vad jag skrivit om hennes situation tidigare här i bloggen). Dessutom görs det väldigt lite för att främja den allmänt accepterade målsättningen att öka antalet invandrare på arbetsmarknaden.
Jaa sivu: