— Aija Salo

Uudenmaan asialla

Helsingin sanomat tutki sitä, nostavatko Helsingin vaalipiirin ehdokkaat Helsinkiä tai pääkaupunkiseutua esiin vaaliteemoissaan. Esimerkiksi Ville Ylikahri (www.villeylikahri.fi) tekee sen hyvin selkeästi. Ehdokkaat asemoivat itsensä eri tavoin suhteessa maantieteeseen myös täällä Uudellamaalla. Joku keskittyy kampanjointiin lähinnä kotikunnassaan, toiset korostavat vaalipiiriä kokonaisuutena, kolmannet tekevät valtakunnanpolitiikkaa. Omassa vaaliohjelmassani Uusimaa on mukana erityisesti yhdyskuntasuunnittelun, joukkoliikenteen, asuntopolitiikan ja uraaninlouhinnan yhteydessä. On tärkeää, että Uuttamaata kehitetään kaikilla politiikan osa-alueilla kunta- ja maakuntarajat ylittävässä yhteistyössä ja asukkaita kuunnellen. Erityisesti pääkaupunkiseudun kuntien välille pitää luoda edellytyksiä myönteiselle yhteistyölle. Lainsäätäjä eli eduskunta voi ratkaisuillaan monin tavoin joko tukea tai jarruttaa ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää yhdyskuntarakennetta ja liikennepolitiikkaa. Se, voiko Uudellamaalla elää ja työskennellä joukkoliikenteen varassa ja lähipalveluja käyttäen, riippuu paitsi kuntien kaavoituksesta, myös valtion toteuttamasta säätelystä ja budjetoinnista. Esimerkiksi suurimpien kaupunkien joukkoliikenteen tukeminen, jota liikenne- ja viestintäministeriö esittää tuoreessa talous- ja toimintasuunnitelmassaan, edistää parhaimmillaan ekologisesti kestävää yhdyskuntarakennetta esimerkiksi Vantaalla ja Espoossa. Myös liikenteen verotusratkaisut, kuten polttoaineiden verotus, vaikuttavat ihmisten hankintapäätöksiin. Uudellamaalla moni valitettavasti tarvitsee autoa, joten tarvitaan kustannuskannusteita, jotta ihmiset siirtyisivät ympäristöystävällisempiin autoihin ja polttoaineisiin. Uudenmaan asialla voi väittää olevansa hyvin monella eri tavalla. Jollekulle ehdokkaalle se voi tarkoittaa esim. yksityisautoilun edistämistä ja uraanikaivoksia, kun taas vihreille se tarkoittaa esimerkiksi joukkoliikenteen ja raidekuljetuksien tukemista, uraaninlouhinnan torjumista, maatalouden päästöjen vähentämistä sekä metsien ja Itämeren suojelua. Ei siis ole olemassa yhtä, yksiselitteistä Uudenmaan etua. Siksi on tärkeää, että vaalien alla(kin) keskustellaan kriittisesti siitä, millaisen Uuttamaata ja pääkaupunkiseutua haluamme ja onko viimeaikainen politiikka vienyt alueen elinvoimaisuutta, viihtyisyyttä ja ympäristöä parempaan suuntaan.
Jaa sivu: