— Aija Salo

Alaikäisten toimeentulo perustulomallissa

Miten alaikäisten, itsenäisesti asuvien toimeentulo turvataan vihreiden esittämässä perustulomallissa? Tämä kysymys esitettiin minulle eilen. Nykyisinhän 17-vuotias ei saa lapsilisää, mutta hän voi saada (varsin matalaa) opintotukea. Perustulo korvaisi opintorahan, mutta sitä maksettaisiin vain täysi-ikäisille, joten mikä olisi 17-vuotiaan opiskelijan asema perustulomallissa? Vihreiden perustulomalliin sisältyy lapsilisän laajentaminen koskemaan myös 17-vuotiaita. Käytännössä kaikkien 17-vuotiaiden toimeentulo ratkaistaisiin lapsilisällä. Lisäksi harkinnanvaraisen toimeentulotuen saaminen olisi opiskelijoille nykyistä joustavampaa. Toisin kuin STT:n uutisessa tämän aamun Helsingin Sanomien mukaan väitetään, vihreiden perustulomalli ei korvaisi toimeentulotukea, vaan harkinnanvarainen toimeentulotuki säilyisi ns. viimesijaisena etuutena. Alaikäisten toimeentuloa perustulomallissa pitää vielä pohtia. Lapsilisämallin ongelma on se, että lapsilisää maksetaan vanhemmille eikä lapselle itselleen. Itsenäisesti asuvien alaikäisten asemassa on kuitenkin myös nykytilanteessa korjattavaa. Vanhempien elatusvelvollisuus ei käytännössä aina toteudu esimerkiksi silloin, kun lapsi muuttaa vastoin vanhempien tahtoa asumaan itsenäisesti. Lisäksi vanhempien talousvaikeudet, kuten luottokelvottomuus, voivat vaikeuttaa alaikäisen opiskelijan asunnonsaantia. Vanhempien tulojen vaikutus toisen asteen opiskelijoiden opintotukeen on epäkohta juuri em. syistä.
Jaa sivu: