— Aija Salo

Flickor och pojkar i Grand

Finlandssvensk samlings valdebatt i Borgå i kväll var livlig, trots att det hördes knappt någon avvikande åsikt om själva temat dvs. svenskans och finlandssvenskarnas ställning i Finland. Vi diskuterade bland annat tingsrätternas och polisdistrikternas sammanslagningar, effekten av kommunsammanslagningar på de svenska församlingarna samt språklagens övervakning. Jag hade av vana väntat mig mera kritik från sfp:s sida gentemot de andra partierna i språkfrågan, men sfp:s kandidat Stig Bäcklund var mycket artig och analytisk. En sorts höjdpunkt var när panelens annars artiga ordförande för tredje gången använde ordet "flicka" när han gav mig ordet. Det störde mig och jag sade ifrån. Vi var ju en rad likvärdiga kandidater i en valpanel, inte en samling pojkar och flickor. (Han kallade ju männen i sällskapet inte för pojkar heller.) Efter det fick jag mer respekt och också uppmuntrande respons från publiken (privat). Det kändes bra, även om (eller kanske just därför att) publiken antagligen mest bestod av sfp-anhängare.
Jaa sivu: