— Aija Salo

Maahanmuuttajien työllistymisestä

Tuoreesta EU-maasta Bulgariasta vuosia sitten Suomeen muuttanut, akateemisesti koulutettu mies halusi lauantaina Isossa Omenassa tietää, miten ns. työperäinen maahanmuutto pitäisi mielestäni organisoida. Hän nosti esiin maahanmuuttajien työllistymisen ongelmat. EU:n sisältä muuttavilla henkilöillä, joille Suomeen tulo on helpointa, voi olla epärealistinen käsitys Suomen työmarkkinoista. Mies kertoi tapaamistaan bulgarialaismiehistä, jotka olivat tulleet Suomeen siksi, että Bulgariassa oli mainostettu Suomessa olevan paljon töitä maahanmuuttajille. He kuvittelivat saavansa noin vain töitä raksalta, kielitaidottomuudesta huolimatta. Todellisuudessa he joutuivat punkkaamaan rautatieasemalla rahattomina ja ilman tietoa tulevasta. Mielestäni Suomen pitää yleisesti ottaen olla avoimempi maahanmuuttajille. Se tarkoittaa kuitenkin myös, että työvoimaneuvonta, työpaikkoja koskeva oikea tieto ja rekrytointi tavoittavat ne, jotka tietoa ja työtä tarvitsevat. Myös kielikoulutusta pitäisi tarjota maahanmuuttajille nykyistä enemmän. Suomen tai ruotsin kielen taito on useimmissa töissä käytännössä edellytys työnteolle. Lisäksi oleskelulupakäytäntöä pitää muuttaa niin, että kaikilla maahanmuuttajilla on mahdollisuus opiskella tai käydä töissä. Turvapaikan saanut tai pakolainen voi olla yhtä pätevä ja kansantaloutta hyödyttävä (sic!) työntekijä kuin työn takia Suomeen muuttanut.
Jaa sivu: