— Aija Salo

Om könsroller i skolan

HBL skriver på ledarsidan (4.3.) om skolningskvällen som Finlands svenska skolungdomsförbund ordnade 28.2. vid Luckan med temat sexualfostran i skolan. Jag deltog i skolningen och vill kommentera HBLs syn. Eftersom jag som kandidat är i HBLs valkarantän och har bara en begränsad möjlighet till att yttra mig i tidningen så fortsätter diskussionen här. HBL tar upp temat könsidentitet som behandlades vid evenemanget. Ledaren konstaterar att det vore påklistrat att ta upp könsidentiteten i skolan eftersom det är just skolan som upprätthåller könsstereotypierna. Detta är lite tautologisk logik. En av de centrala poängen i FSS skolning var just det att hela skolsystemet präglas av stereotypa uppfattningar om kön och sexualitet. Det är precis därför som båda teman definitivt borde komma in i undervisningen från ett mångfaldsperspektiv. Det handlar inte bara om att ta upp mångfalden av kön och sexuell läggning i föreläsningar om sexualfostran, utan om behovet av en bredare och djupare människosyn i hela undervisningen och i skolans strukturer. Som exempel nämndes familjerelationerna och bilderna i skolböckerna: hurdan norm och familjeuppfattning de förmedlar. För de elever som inte passar in i de snäva könsrollerna eller den heterosexuella modellen är det av stort värde att få höra i skolan att det är helt normalt att uppleva sin könsidentitet eller sin sexualitet på ett annat sätt än vad som traditionellt har tänkts vara det enda möjliga. Idén i diskussionen vid Luckan var alltså den samma som HBL förespråkar i slutet av ledaren: Lärarnas medvetenhet om könsstrukturerna och de obefogade stereotypierna måste ökas för att göra undervisningen mindre utestängande och mer vardagsnära. Förändringen sker bäst genom vidareutbildning av lärare, genom en jämställdhets- och jämlikhetsbedömning av läroböckerna och genom ett tydligare månfaldsperspektiv i läroplanen.
Jaa sivu: