— Aija Salo

Tuilla elämisestä

MTV3:n Kymmenen uutisissa kerrottiin tänään Helsingissä pidetystä maahanmuuttajaehdokkaiden paneelista. Insertissä haastateltiin työllisyydestä vihreiden ehdokasta Zahra Abdullaa, joka on pitkäaikainen kaupunginvaltuutettu. Keskustan nuori ehdokas Alisha Hasan paljasti samoissa uutisissa oudon käsityksensä sosiaaliturvasta. Hän kannattaa yrittäjyyttä ja omatoimisuuden lisäämistä, koska uskoo, että "kukaan ei tuilla nouse jaloilleen". Yrittäjyys ja sosiaaliturvan varassa eläminen ovat hyvin harvoin vaihtoehtoja toisilleen. Yrittäjyys on hyvin kokonaisvaltainen elämäntapa, joka vaatii pääomia, riskinottomahdollisuutta ja toimivaa liikeideaa. Harvalla niistä sosiaaliturvan varassa elävistä, jotka eivät ole "jaloillaan", on siinä elämäntilanteessa rahkeita ryhtyä yrittäjäksi. Sosiaaliturvan varassa elävät myös esimerkiksi opiskelijat ja kotihoidontukea saavat, joilla ei todellakaan ole tekemisen puutetta. Tulevaisuudessa yrittäjyys voisi sen sijaan olla vaihtoehto nykyistä suuremmalle osalle työttömistä. Se edellyttää kuitenkin yrittäjien ja freelancereiden aseman parantamista - käytännössä esimerkiksi mahdollisuutta kuulua työttömyysturvan piiriin. Nykyisin yrittäjäksi siirtymiseen liittyy pienyrittäjien kohdalla niin suuria riskejä, että harva uskaltaa heittäytyä siihen esimerkiksi ansiosidonnaiselta työttömyyspäivärahalta.
Jaa sivu: