— Aija Salo

Hallitusohjelman tasa-arvo-osiosta

Eilen lakivaliokunnan pj ja Vihreiden hallitusneuvotteluryhmän toinen pääneuvottelija Heidi Hautala kertoi Vihreiden naisten (www.vihreatnaiset.fi) kevätkokouksessa hallitusohjelman tasa-arvo-osion taustoista. Lisäksi Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry:n pääsihteeri Tanja Auvinen valotti naisjärjestöjen näkemyksiä hallitusohjelmasta. Sukupuolten tasa-arvoa koskeva teksti on selvästi laajempi kuin edellisen hallituksen ohjelmassa, ja siinä on joitakin tärkeitä uusia painotuksia. Eräs niistä on lupaus tuoda kouluopetukseen sekä opettajan- ja lastentarhanopettajan koulutukseen sukupuolitietoista näkökulmaa. Hienoa! Toinen ilonaihe on naisten johtajuuden ja urakehityksen tukeminen, jota ei ole aiemmin painotettu näin selkeästi. Hallitus korostaa myös sukupuolivaikutusten arviointia kaikissa säädöshankkeissa jo alkuvaiheessa. Pettymyksiäkin hallitusohjelmassa on sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. Väkivallan vähentäminen mainitaan vain ohimennen, prostituution vähentämisestä ei ole lainkaan kirjauksia. Moniperustaisen syrjinnän ehkäisyä ei mainita, ja tasa-arvopolitiikka näyttäytyy hallitusohjelmassa muutenkin melko perinteisen tasa-arvokäsityksen ympärille kietoutuvana. Hallitusohjelma ei ole lopullinen totuus siitä, mitä kaikkea hallituskauden aikana tapahtuu: käynnissä olevat hankkeet ja virkamiesten perustyö jatkuvat, ja monet hallitusohjelman kirjauksistakin ovat monitulkintaisia. Pelkkä teksti ei tietenkään muutu tuloksiksi ilman ministerien määrätietoista toimintaa. Kansalaisjärjestöjen on oltava valppaana koko hallituskauden ajan ja valvottava, että hallituksen kumpikin käsi tietää, mitä tekee tasa-arvon ja ihmisoikeuksien edistämiseksi.
Jaa sivu: