— Aija Salo

Vihreille köyhyys ja huono-osaisuus ovat tärkeitä yhteiskunnallisia kysymyksiä

Kyllä suututti, kun luin netti-Hesarista pääministeri Vanhasen möläyttäneen, että köyhyyttä ja huono-osaisuutta pitäisi käsitellä tiedotusvälineissä vähemmän. Perusteluna se, että ihmisten enemmistöllä menee loppujen lopuksi hyvin! Huh huh. Erityisen kismittäväksi sammakon tekee se, että Vanhanen johtaa samaa hallitusta, jossa vihreät ovat, ja hänen törppöilynsä voi aiheuttaa vääriä käsityksiä myös vihreiden prioriteeteista. Vihreille köyhyyden vähentäminen ja tuloerojen tasaaminen ovat keskeisiä poliittisia kysymyksiä ja suomalaisen yhteiskunnan haasteita. Viime eduskuntavaaleissa lapsiköyhyyden vähentäminen oli yksi vihreiden valtakunnallisista teemoista. Vihreät ovat niin hallitus- kuin oppositiopuolueena nostaneet johdonmukaisesti esiin puutteita syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien ryhmien, kuten mielenterveyspotilaiden ja yksinhuoltajaperheiden asemassa. Hallituksessa vihreät ovat vastustaneet veronalennusten laajentamista ja vaatineet perustuloa, joka parantaisi pienituloisten asemaa. Tässä nähdään taas, että hallituksessa olo on kompromissien tekoa. Näkökulmaero eri puolueiden välillä on joskus iso. Isojen konservatiivipuolueiden kanssa hallituksessa vihreät voivat joissain kysymyksissä saada aikaan lähinnä rajuimpia päätöksiä lieventävän vaikutuksen. Näin esimerkiksi monissa verotuskysymyksissä. Toisissa asioissa, kuten perheen sisäisessä adoptiossa ja toivottavasti energiapolitiikassa ja sosiaaliturvan uudistamisessa, vaikutus on isompi. Ensi syksyn kunnallisvaalit ovat ensimmäinen etappi, jolla testataan, millaisen tulkinnan äänestäjät antavat vihreiden toiminnalle hallituspuolueena.
Jaa sivu: