— Aleksi Laine

Perustulo, joko nyt?

Kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia kasvattamaan luotu kansalaisaloitelaki astui voimaan maaliskuun ensimmäisenä päivänä. Keräämällä 50 000 nimeä kansalaisaloitteeseen on mahdollista saada se eduskunnan käsittelyyn. Vaikka alkua hidastaakin oikeusministeriön sähköisen allekirjoitusjärjestelmän valmistuminen vasta vuoden lopussa, on vireillä jo monia aloitteita.

Yksi Vihreiden kannalta mielenkiintoisimpia on aloite perustulosta. Puolueen jo pitkään ajamalla perustulolla tuntuukin menevän kovempaa kuin pitkään aikaan. Puoluepoliittisesti sitoutumattoman Bien Finland -verkoston otettua perustulo-kansalaisaloitteen ajamisen asiakseen on se noussut aktiivisen julkisen keskustelun aiheeksi. Esimerkiksi Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ja Vasemmistonuoret järjestävät tänään lauantaina Suomen sosiaalifoorumissa keskustelutilaisuuden perustulon toteuttamisesta.

Perustulolla tarkoitetaan samansuuruista jokaiselle säännöllisesti maksettavaa summaa. Tärkein ero nykyiseen sosiaaliturvamalliin on se, että perustulo maksetaan kaikille tuloihin katsomatta, eikä sitä saadakseen tarvitse todistella tulottomuuttaan. Vihreät toi vuonna 2007 julki perustulomallin, joka oli laskettu Kelan mikrosimulaatioiden avulla kustannusneutraaliksi ja sellaiseksi, että keskimäärin ihmisten käteen jäävät tulot pysyivät samana kuin nykyään.

Perustulo ratkaisisi ongelmia, jotka nykyisellään syrjäyttävät ihmisiä. Nykyinen sosiaaliturva ei anna sen varaan joutuneelle juurikaan mahdollisuuksia parantaa asemaansa. Suoraan hyväpalkkaiseen kokopäivätyöhön siirtyminen on epätodennäköistä, mutta köyhälle se on ainoa tapa saada elintasoaan nostettua. Jokainen palkkaeuro johtaa lähes euron, jossain tapauksissa jopa suurempaankin menetykseen tuissa, mikä tekee osa-aikaisella työllä oman asemansa parantamisen lähes mahdottomaksi.

Perustulo on kohdannut myös paljon kritiikkiä. Naiiveimmillaan kritiikki on tuohtumusta siitä, että perustulon myötä ihmisille jaettaisiin rahaa ilman näiden omaa ansiota. Kuitenkaan perustulo ei toisi juuri muutosta asiaan, sillä rahaa saa nytkin kotona maaten, jos vain täyttää oikeat lomakkeet. Tässä kritiikissä sosiaaliturvan anomiseen liittyvät hankaluudet, mutkat ja henkiset kynnykset nähdään jopa tavoiteltavana asiana. Vihreiden mielestä perustoimeentulon saamisen ei kuulu olla vaikeaa, vaan helppoa.

Kritiikin antajilta puuttuu monesti omat ratkaisunsa niihin ongelmiin, joita perustulo ratkaisisi. Osa kritiikistä on kuitenkin perusteltua ja siihen on pystyttävä vastaamaan. Esimerkiksi esiin nostettu riski kotiäitiyhteiskunnan muodostumisesta pitää ottaa vakavasti.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että hallitus torjuu kestävyysvajetta muun muassa parantamalla työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamista. Toivottavasti hallitus tajuaa, että perustulokansalaisaloite on ratkaisu ongelmaan.

Bien Finlandin aloitteen allekirjoituksia aletaan kerätä sähköisen allekirjoitusjärjestelmän valmistutta. Allekirjoittajaksi voit ilmoittautua ennakkoon osoitteessa http://www.perustulo.org/allekirjoitus.php.

 

Jaa sivu: