— Anne Bland

Erilaiset EU-vaalit 2014 – rohkeutta ja kunnianhimoa rauhan puolesta

Vihreiden uusi puoluehallitus kokoontui viime viikonloppuna Helsingissä, ja myös EU-vaalit olivat vahvasti läsnä keskusteluissamme. Vuonna 2014 haluamme toteuttaa erilaiset vaalit. Haluamme sellaiset vaalit, jotka inspiroivat kansalaisia ja erityisesti nuoria; vaalit, jotka ovat yleiseurooppalaiset, koska kriisitkään eivät tunne valtioiden rajoja; vaalit, joissa puhutaan asiaa ilman jargonia ja populismia.

Siksi Vihreät ovat päättäneet järjestää Euroopan laajuisen, avoimen, sähköisen kansanäänestyksen Vihreiden pääehdokkaista. Kaikki vihreitä symppaavat, yli 16-vuotiaat EU-kansalaiset voivat äänestää vuoden 2014 alussa Vihreiden EU-vaalijohtajista. Ehdokkaita tulee olemaan kuusi, joista jokaisen on saatava vähintään viiden Euroopan Vihreiden jäsenpuolueen tuki ehdokkuudelleen.

Euroopan Unioni jakaa mielipiteitä, mutta yhdestä asiasta kaikki ovat yksimielisiä: vuoden 2014 vaalit tulevat olemaan ratkaisevat EU:n tulevaisuuden suhteen. Kriisit riivaavat Eurooppaa monelta rintamalta; taloudellisesta ja fiskaalisesta sosiaaliseen ja ekologiseen. Moni maalaakin pirullisesti EU:n hajoamista seinille. Työttömyyden lisääntyessä jopa keskiluokka suhtautuu EU:hun yhä kriittisemmin ympäri Eurooppaa.

Mikäli äänestysprosentin lasku jatkuu entiseen vauhtiin (30 vuodessa pudotusta 17 prosenttiyksiköllä), voidaankin perustellusti kyseenalaistaa koko EU:n oikeutus ja legitimiteetti. EU:n suurimpia ongelmia on demokratiavaje. Juopa kansalaisten ja EU:n instituutioiden välillä kasvaa, ja komissio nähdään kasvottomana byrokratiakoneistona, jonka johtajien valintatavassa olisi paljon toivomisen varaa.

Vihreät teki historiaa 10 vuotta sitten tekemällä ensimmäisen yhteisen, Euroopan laajuisen kampanjan. Nyt haluamme näyttää tietä antamalla vallan jo vaalien alkuvaiheessa Euroopan tulevaisuudesta todellisesti niille, kelle se kuuluu: kansalaisille. Nuoret, joiden tulevaisuudesta Euroopan Unionikin on vastuussa, jätetään päätöksenteosta helposti syrjään. Siksi on tärkeää, että myös 16-vuotiaat voivat äänestää EU:n tulevista johtajista.

Antamalla kasvot EU-vaaleille jo aikaisessa vaiheessa uskomme, että avoimuus politiikassa sekä into itse vaalipäivänä äänestämiseen lisääntyy. Uskomme myös modernina puolueena sosiaalisen median mahdollisuuksiin kansanvallan lisääjänä. Siksi haluamme luoda jo ensi syksyksi julkisen keskustelun ”tilan”, jossa käydään EU-debattia laajasti koko Euroopan tasolla, eikä vain perinteisesti jäsenmaiden kabineteissa.

Miksi me sitten haluamme pelastaa EU:n? Eikö valuvikainen EU ole jo kompuroinut kriisistä toiseen aivan tarpeeksi? EU:ssa on paljon korjattavaa, mutta me Vihreät uskomme, että se on työ, mikä pitää ja kannattaa tehdä. Mitä enemmän Euroopassa on ongelmia, sitä tärkeämpää on pitää eurooppalaista yhteistyökykyä yllä.

EU luotiin toisen maailmansodan jälkeen ensisijaisesti turvaamaan rauhaa. Nobelin rauhanpalkinnonkin voittanut EU on onnistunut tässä tehtävässä hyvin. Entisten verivihollisten pitäminen EU:n yhteisissä neuvottelupöydissä on meidän kaikkien etu. Siksi EU:n pitää saada oikeutus jatkaa ensi vuodenkin jälkeen ja siksi äänestysprosentilla on merkitystä. Mitä muut eurooppalaiset puolueet aikovat tehdä saadakseen kansalaiset vaaliuurnille?

Helmikuussa 2014 Vvhreille on siis valittu kaksi pääehdokasta laajalla, suoralla kansanvallalla. Koska haluamme avoimuutta erityisesti komission valintatapoihin, ehdotankin, että toinen näistä ihmisistä tulee olemaan Euroopan Vihreiden ehdokas komission puheenjohtajaksi José Manuel Barroson seuraajaksi.

Toisen näistä pääehdokkaistamme on vaalisääntöjemme mukaan oltava nainen. Normaalisti kannattaisinkin naista, mutta tällä kertaa hyväksyisin myös miehen komission puheenjohtajaksi – jos se mies olisi Pekka Haavisto. Kuka voisikaan olla parempi mahdollinen ihminen luotsaamaan EU:ta seuraavalle tasolle kuin rauhanneuvottelija ja Euroopan sovittelija, miljoonan suomalaisen sydämen presidentti ja some-kuningas Pekka Haavisto?

Jaa sivu: