— Anne Bland

Miranda’s Rights

Late last night the world received alarming news: a Brazilian David Miranda, the partner of Glenn Greenwald, the Guardian journalist who interviewed the whistleblower Edward Snowden, got detained at Heathrow airport under the anti-terrorism act.

This controversial UK act gives police the right to ”stop, search, question and detain” anyone who is supected of terrorism. Not answering the questions is a crime and the right to have legal help is not required to be respected.

This law is against all human rights. Furthermore, David Miranda’s case shows clearly the arbitary nature of this act – even a mere personal relationship justifies the maximum 9-hour interrogation of non-terrorism related questions and confiscation of all personal electronic equipment. Surely, being married to a journalist can hardly equaite to Al-Qaida?

Ironically, David Miranda’s surname epitomises the famous American constitutional right, called Miranda’s warning or Miranda’s rights, to remain silent when under arrest. The rights also include legal aid. Many other countries have similar laws and practises.

However, it is very hard to find any amusement in this incident. The authorities abusing the system to stampede basic human rights is simply outrageous.

David Miranda had met with an american documentary maker, Laura Poitras, in Berlin and was on his way back to Rio de Janeiro when he was detained in transition. Ms. Poitras is Edward Snowden’s confidant, just like Mr. Greenwald. When has writing about Snowden, or having an association with such a journalist, become an act of terrorism?

Snowden made it clear from the beginning that his intention is not to harm USA, its citizens or its partners. The reason for leaking the information was to alert the world to the unpresedended and wide scale private and commercial secret data collection of American NSA and British GCHG.

Without brave journalists like Poitras and Greenwald we would not know what is happening behind the scenes. The citizens need to have the right to know and the journalists need to have the right to tell - even the sinister governmental business that whistleblowers reveal. And finally, we all need to have the right not to get detained under false pretense.

The Writer is the Deputy Chair and the Chair of the International Committee of the Finnish Green League

Mirandan oikeudet

Myöhään yöllä tuli hälyttävä tieto: brittiläisen sanomalehden The Guardianin toimittajan ja Edward Snowdenia haastatelleen, Glenn Greenwaldin brasilialainen puoliso David Miranda pidätettiin kuulusteltavaksi Heathrown lentokentällä terrorismin vastaisen lain nojalla.

Tämän kiistanalaisen brittilain mukaan poliisilla on oikeus ”pysäyttää, tutkia, kuulustella ja pidättää” kenet tahansa, jota epäillään terrorismista. Kysymyksiin vastaamatta jättäminen on rikos eikä juridista apua ole pakko taata.

Tämä laki sotii kaikkia ihmisoikeuksia vastaan. Lisäksi David Mirandan tapaus osoittaa lainkäytön mielivallan – pelkkä ihmissuhde riittää yhdeksän tunnin kuulusteluun, jossa kysymykset eivät edes liity terrorismiin, ja kaikkien henkilökohtaisten elektronisten laitteiden takavarikointiin. Suhde toimittajaan ei suinkaan ole sama asia kuin Al-Qaida, eihän?

Ironisinta David Mirandan pidättämisessä on sattumalta hänen sukunimeään kantava käytäntö, ns. ”Mirandan oikeudet”, joka velvoittaa USA:n poliisia pidätyshetkellä kunnioittamaan pidätetyn perustuslaillisia oikeuksia ja varoittamaan häntä sanomasta mitään, mitä voitaisiin käyttää häntä vastaan. Oikeuksiin kuuluu myös mahdollisuus puolustusasianajajaan. Useimmissa muissa maissa on vastaavia lakeja ja käytäntöjä.

Huvittavuus on kuitenkin kaukana, kun viranomaiset selkeästi väärinkäyttävät järjestelmää talloakseen ihmisten perusoikeuksia.

David Miranda oli ollut läpikulkumatkalla Rio de Janeiroon Berliinistä, jossa oli tavannut amerikkalaista dokumentintekijää, Laura Poitrasta. Poitras on Greenwaldin ohella Snowdenin luottohenkilö. Missä vaiheessa Snowdenista kirjoittaminen tai suhde tällaiseen toimittajaan on muuttunut terrorismiksi?

Edward Snowden on tehnyt alusta asti selväksi, ettei halua vahingoittaa USA:ta, sen kansalaisia tai yhteistyökumppaneita. Tietojen vuotamisen syynä oli halu informoida maailmaa amerikkalaisen NSA:n ja brittiläisen GCHQ:n ennennäkemättömän laajasta, salaisten tietojen keräämisestä niin yksityisellä kuin kaupallisellakin tasolla.

Ilman Greenwaldin ja Poitraksen kaltaisia rohkeita toimittajia emme tietäisi, mitä kulissien takana tapahtuu. Kansalaisilla tulee olla oikeus tietää, ja vallan vahtikoirilla oikeus kertoa myös hallitusten hämäräpelien poikki puhaltaneiden tiedot. Ja lopuksi, meillä kaikilla tulee olla oikeus olla joutumatta pidätetyksi väärin perustein.

Kirjoittaja on Vihreiden varapuheenjohtaja ja kansainvälisen työryhmän puheenjohtaja

Jaa sivu: