— Anne Roponen

Suot ovat suojelemisen arvoisia

Anne Roponen

Savolaiset suot kiinnostavat valtionyhtiö Vapoa. Energiatuotantoyhtiö haluaa päästä nostamaan turvetta hinnalla millä hyvänsä.

Meillä Ylä-Savossa Kiuruveden alueella on taisteltu jo vuodesta 2008 Haisurämeen suon ja Kaislasten alueen valjastamisesta turvetuotantoon. Itse aloitin taistelun kiuruvetisten Haisurämeen suon lähellä asuvien ihmisten pyynnöstä vuonna 2012, jolloin teimme lausunnon Vaasan hallinto-oikeudelle, jotta suota suojeltaisiin Vapon ahneelta yritykseltä valjastaa suo turvetuotantoon. Taistelu jatkuu edelleen.

Soillamme asustelee useita lintulajeja, jotka ovat uhanalaisia. Haisurämeen suon ja Kaislasten alueella on tavattu esimerkiksi keltavästäräkkiä. Alueella pesii muun muassa kurkia, taivaanvuohia, valkovikloja, liroja ja pohjansirkkuja. Suolinnuston turvaamisen kannalta Vapoa ei saa päästää tuhoamaan niiden elinympäristöä.

Toinen iso ongelma ovat turvekentiltä valutettavat vedet. Ne ovat jätevesiä. Turvetuotannossa ojilla poistetaan ja päästetään vesistöön vesiä, joiden kuljettamat maaperästä irtautuvat aineet aiheuttavat vesistön pilaantumista. Vesistön tila täällä Ylä-Savossa on surkea. Järvet ovat viimeisten vuosikymmenien aikana huomattavasti rehevöityneet. Vapon esittämät turvesoiden vesiensuojelumenetelmät eivät ole riittävän tehokkaita: ne eivät toimi tulvien ja rankkasateiden aikana. Toiminta toisi alueelle riskin suurtulvista, jolloin ennakoimattoman suuria turvemassoja pääsisi veteen. Kaislasen uhkana olisi täyttyä ja liettyä.

Itä-Suomen aluehallintovirasto antoi kielteisen päätöksen Vapolla alkutalvesta 2013. Vapo valitti asiasta Vaasan hallinto-oikeuteen. Teimme sinnekin vastineen. Vaasan hallinto-oikeus käsitteli  heinäkuussa 2015  Vapon valituksen ympäristölupa-asiassa, joka koski Haisurämeen turvetuotantoa. Päätös oli meidän kannaltamme paras mahdollinen: Vapon hakemus hylättiin. Perusteena oli se, että Vapon turvetuotannon vesistöpäästöt aiheuttaisivat merkittävää vesistön pilaantumista tai sen vaaraa. Vapon esittämillä vesiensuojelutoimenpiteillä ei tätä voida estää.

Taistelumme tulee loppumaan Kaislasten ja Haisurämeen alueen osalta Korkeimman oikeuden päätökseen. Toivomme, että se on edelleen Vapon turvetuotannon aloittamiselle kielteinen.

Suomme ovat osa suomalaisuutta. Suojellaan suota.