— Anni Sinnemäki

Hoitajien työtaistelusta

Hoitajien joukkoirtisanoutumiset toteutuvat ensi maanantaina, 19. päivä marraskuuta, jos sopimusta Tehyn ja kuntatyönantajan välillä ei saavuteta seuraavan viikon aikana.

Joukkoirtisanoutuminen on työtaistelun muotona työntekijöille vaativa. Irtisanoutuminen on kollektiivinen työtaistelutoimenpide, mutta se tuntuu yksittäisen ammattiliiton jäsenen elämässä paljon konkreettisemmalta ja lopullisemmalta kuin lakko.

Eduskunta säätää tällä viikolla lain potilasturvatyöstä, jonka perusteella määritellään työtaistelun aikana tehtävän työn rajat. Tavallisesti suojelutyön rajat sovitaan työntekijöiden ja työnantajan kanssa yhdessä. Tehyllä on kuitenkin niin huonot kokemukset suojelutyön määrittelystä, että se ei ole halunnut neuvotella asiasta kuntatyönantajan kanssa.

Työtaisteluilla on sekä perustuslain että kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimusten mukaan rajansa. Kun osapuolet eivät ole voineet noista rajoista sopia, niistä säätäminen siirtyi eduskunnalle.

Laki potilasturvatyöstä ei ratkaise neuvotteluja hoitohenkilökunnan palkoista. Se ei myöskään vesitä Tehyn työtaistelua, sillä hoitohenkilökunta tekee olennaista ja tärkeää työtä kaikkialla muuallakin kuin välitöntä henkeä suojaavassa akuuttihoidossa.

Uskon, että hoitajat tulevat saamaan selvät palkankorotukset käytävistä neuvotteluista, ja se on hyvä asia. Neuvottelut ovat kuitenkin hyvin vaikeat, koska niissä täytyy löytää ratkaisu kuoppakorotuksen tasosta, sopimuksen rakenteesta ja kestosta ja monista kysymyksistä, jotka liittyvät itse kunnalliseen sopimisjärjestelmään ja siinä vaikuttaviin liittoihin.

Sopimukseen täytyy jossain vaiheessa päästä. Ja koska ratkaisun täytyy jossain vaiheessa löytyä, olisi totisesti parempi, että se löytyisi ennen maanantaita 19. päivä marraskuuta 2007.

Kun sopimukseen päästään, se tulee tarkoittamaan sitä, että lisää rahaa hoitohenkilökunnan palkkoihin tarvitaan. Julkisen sektorin palkat maksetaan keräämällä veroja. Tuleva sopimus tulee vaatimaan muutoksia valtion osallistumisessa kuntien rahoitukseen ja se varmasti merkitsee korotuksia kunnallisveroihin.

Suomalaisten selvä enemmistö hyväksyy hoitohenkilökunnan työtaistelun päämäärän ja on valmis rahoittamaan sitä verorahoista. Tästä olen enemmistön kanssa samaa mieltä.

Anni Sinnemäki
Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja

Jaa sivu: