— Anni Sinnemäki

Vuotoksen altaasta

Uusiutuvan energian lisääminen on tarjonnut joillekin aluepoliittisten irtopisteiden kalastelijoille tilaisuuden avata keskustelu laittomaksi todetusta ja moneen kertaan kuopatusta Vuotoksen altaasta. On syytä kerrata, miksi Vihreät olleet mukana estämässä Vuotoksen rakentamisen ja miksi Vihreät pitävät tässä hallituksessa huolta siitä, että allasta ei tulevaisuudessa rakenneta.

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen vaatii tekoja, Vuotos ei siihen kelpaa kolmesta syystä:

- Vuotos kuuluu energiapoliittiseen nappulaliigaan.
- Altaan rakentaminen tuhoaisi merkittäviä luonnonarvoja.
- Tekoaltaiden rakentaminen aiheuttaa merkittäviä kasvihuonekaasupäästöjä.

Vuotoksen verran energiaa voidaan tuottaa yhdellä suurella tuulipuistolla.

Vuotoksen tuottama sähkömäärä (0,36 TWh) olisi joitakin promilleja (0,5 %) Suomen vuotuisesta sähkönkulutuksesta. Nykyisten voimaloiden tehoja nostamalla on saatavilla kolminkertainen määrä energiaa (1 TWh). Hallitusohjelman kirjaus vesivoiman tuntuvasta lisäämisestä tarkoittaa tätä tehojen nostoa.

Vuotos todettiin laittomaksi, koska sen rakentaminen olisi tuhonnut merkittäviä luonnonarvoja. Altaan alle jäisivät Suomen tärkeimpiin lintualueisiin kuuluvat Kemihaaran suot. Altaan aiheuttamat myrkylliset raskasmetallipäästöt ja rehevöittävät fosforipäästöt Perämereen olisivat niin suuret, ettei niitä nykylainsäädännössä sallita millekään tehtaalle.

Tekoaltaiden rakentaminen aiheuttaa merkittäviä kasvihuonekaasupäästöjä. Altaan alle jäävän eloperäisen materiaalin mätäneminen tuottaa suuria määriä metaania, huomattavasti hiilidioksidia voimakkaampaa kasvihuonekaasua.

Hallitusohjelmassa on sovittu, että Vuotosta ei rakenneta. Rakentamisen estävät myös Korkeimman hallinto-oikeuden päätös sekä EU:n päätöksenteon piiriin kuuluvat Natura-alueet.

Tyhjän puheen sijasta uusiutuvan energian lisääminen vaatii todellisia tekoja. Tuulivoiman syöttötariffien eli takuuhintajärjestelmän käyttöönotto on tehokkain yksittäinen keino lisätä uusiutuvan energian määrää.

Tuulipukukansa ansaitsee tuulivoimaa.

Jaa sivu: