— Anni Sinnemäki

Metso - onko se jatkossa lintu vai kala

Eteläisen Suomen metsiensuojelulla on kiire. Intensiivisen metsätalouden maa Suomi saa hävetä sitä, että Lapista etelään metsäpinta-alasta on suojeltu alle kaksi prosenttia.

Tämä ei ole lähelläkään ekologisesti kestävää tasoa.

Työryhmän esitys eteläisen Suomen metsien monimuotoisuuden suojeluohjelmaksi, Metso II-ohjelma, valmistui alkuvuodesta. Hallituksen kehysneuvotteluissa tällä viikolla kaikkein rankimmat väännöt käytiin nimenomaan Metson rahoituksesta.

Suojelun tarve on akuutti myös siksi, että Venäjän puutullien takia suomalaisten metsien käyttöä pyritään lisäämään. Tehostuva metsätalous vaatii rinnalleen nykyistä paljon parempaa ja laajempaa suojelua.

Vihreä ministeriryhmä piti alkuperäistä esitystä Metson rahoitukseksi mahdottomana. Jaoimme huolen rahoituksen minimaalisesta tasosta ympäristöministeri Tiilikaisen ja maa- ja metsätalousministeri Anttilan kanssa. Neuvotteluissa rahoitusta Metson toteuttamiseen lisättiin huomattavasti. Kaikkiaan ohjelman toteutukseen sovittu taso on nyt 182 miljoonaa seuraavalle neljälle vuodelle.

Tämäkin taso on riittämätön ja vaatii rinnalleen ratkaisuja metsähallituksen metsien nopeammasta ja laajemmasta suojelusta kuin mitä työryhmän esityksessä tällä hetkellä on. Jos haluamme selvitä kansakuntana, jolla on elävä metsä muuallakin kuin muistoissaan, täytyy toimia.

Nyt sovitun rahoituksen lisäksi Metso-ohjelma edellyttää toteutuakseen päätöksiä tämän vuoden lisäbudjetissa, metsähallituksen maiden laajaa suojelua ja mallia sille miten metsähallituksen kasvavia puunmyyntituloja olisi mahdollista rahastoida suojeluun.

Jaa sivu: