— Anni Sinnemäki

Talouden öljyriippuvuus vaatii pakkohoitoa

Euroalueen inflaatio on nopeinta 16 vuoteen. Samaan aikaan taloutta uhkaa taantuma. Talouspolitiikan päätöksenteossa on suo siellä, vetelä täällä. Elvyttäminen saattaisi kiihdyttää hintojen nousua entisestään. Inflaation hillitseminen korkoja nostamalla voisi ajaa talouden lamaan. Yksi inflaation taustalla oleva rakenteellinen syy on talouden öljyriippuvuus.

Öljy on niin kallista, että yhdysvaltalaiset autoilivat maaliskuussa 17 miljardia kilometriä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Joukkoliikenteen suosio on lisääntynyt monissa paikoissa. Öljy maksaa lähes 130 dollaria tynnyri. Syitä on monia. Etenkin nopeasti vaurastuvissa kehitysmaissa kulutus lisääntyy. Öljyn tuotannossa ja jalostuksessa on pahoja pullonkauloja. Kalliista öljystä on syytetty myös spekulaatiota, mutta pienentyvät varastot eivät viittaa tähän.

Hinnan jatkuvan nousun syyksi veikataan myös öljyhuipun (peak oil) lähestymistä. Öljyhuipulla tarkoitetaan tilannetta, jonka jälkeen pumpatun öljyn määrää ei enää kyetä lisäämään. Tilanne tulee eteen, koska öljy on rajallinen luonnonvara. The Wall Street Journal kertoo öljytuotteiden tarjonnan pudonneen 2,5 % viime vuonna, vaikka hinnat nousivat 57 %.

Taloustieteen oppien mukaan hintojen nousu lisää tarjontaa ja vähentää kysyntää, mikä lopulta taittaa hintojen nousun. Öljyhuippu tarkoittaisi, että näin ei käy vaan hinnat nousevat rakettimaisesti. On vaikea sanoa, onko öljyhuippu jo saavutettu. Tärkeintä on kuitenkin toimia öljyriippuvuuden vähentämiseksi.

Aiempien energiakriisien seurauksena öljyn käyttöä on tehostettu. Yhtä öljytynnyriä kohden tuotetaan nykyisin huomattavasti enemmän vaurautta kuin 1970-luvun alussa. Suuntaa on jatkettava. Talous on ohjattava poliittisilla päätöksillä irti öljyriippuvuudesta.

Käytännössä öljyriippuvuuden vähentäminen tarkoittaa autoilun, lentämisen ja öljylämmittämisen vähentämistä. Tärkeitä toimenpiteitä ovat esimerkiksi seuraavat:

- Pientalojen energia-avustuksia pitää korottaa.
- Kevyen polttoöljyn verotusta on kiristettävä.
- Joukkoliikennettä ja kevyttä liikennettä on edistettävä.
- Kaupunkiseutujen ruuhkamaksut on otettava käyttöön.
- Kesälomamatka kannattaa tehdä junalla, ei lentäen.

Vihreiden ohjelma öljyriippuvuudesta irtautumisesta vuodelta 2007, jolloin öljy maksoi noin 80 dollaria tynnyri.

Jaa sivu: