— Anni Sinnemäki

Ennaltaehkäisy etusijalle

Kaikki tunnustavat, että ongelmien ennaltaehkäisy esimerkiksi terveydenhuollossa on usein järkevämpää ja edullisempaa kuin ongelmien korjaaminen.

Silti resursseja usein ohjautuu liian vähän ennaltaehkäisyyn.

Tämän suuntauksen vihreät haluavat kunnallisvaaleissa muuttaa.

Kunnallisvaaleissa nostamme esiin esimerkiksi kouluterveydenhuollon palvelut. Nuorista säästäminen käy myöhemmin kalliiksi

Ennaltaehkäisy on tärkeä teema Vihreille paitsi valtakunnallisesti, myös paikallisesti. Keskustelin teemasta vieraillessani Kaakkois-Suomessa, Imatran Seudun Vihreiden sekä Lappeenrannan Seudun Vihreiden vieraana. Näissä keskusteluissa nousi usein esiin se, ettei ennaltaehkäisyyn kohdisteta riittävän usein riittävää määrää varoja tai muita resursseja. 

Ennaltaehkäisyn ohella on keskusteltava terveydenhuollon maksuista ja lääkkeiden kalliista omavastuuhinnoista. Olisiko liikaa vaatia kunnissa vähävaraisille vapautusta terveydenhuollon maksuista? Ei mielestäni.

Jaa sivu: