— Anni Sinnemäki

Talousarvioehdotus 2009 – muutoksia tarvitaan vielä

Valtiovarainministeriö julkaisi tänään oman ehdotuksensa valtion budjetiksi vuodelle 2009. Hallituksen budjettineuvottelut eli budjettiriihi käydään 27.-28. elokuuta. Valtiovarainministerin ehdotuksessa on Vihreiden näkökulmasta vielä korjattavaa. Joukkoliikenne tarvitsee lisätukea ja budjettiehdotuksen verolinjaukset eivät ole kohdallaan. Mukana on myös monia Vihreille tärkeitä asioita. Suurin ilonaihe on pienituloisten asemaa parantava päätös korottaa pienimpiä äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahoja 160 eurolla kuukaudessa.

Suurten kaupunkien joukkoliikennetukea kasvatettava
Suomessa on ollut eurooppalaisittain outo tilanne, jossa suurimpien kaupunkien joukkoliikenne ei saa lainkaan valtion tukea. Tämä käytäntö on nyt muutettu. Tukea jaetaan kaupungeille jotka samaan aikaa lisäävät omaa tukeaan joukkoliikenteelle. Tukeen varattua summaa tulee kuitenkin kasvattaa, koska joukkoliikenteen parantaminen on ilmastopolitiikan kannalta keskeistä.

Veronalennuksissa pitää painottaa pienituloisia
Korkea inflaatio vaikuttaa eniten pienituloisten elämään. Pienituloisille kohdennetut veronalennukset tukevat myös parhaiten sosiaaliturvan uudistamisen tavoitetta työnteon kannattavuudesta ihmiselle itselleen.

Veronalennusten kokoa harkittava alaspäin
Vastuullinen huolehtiminen valtiontaloudesta ja työllisyydestä vaatii, että veronalennusvaraa on jätettävä myös hallituskauden jälkipuoliskolle. Valtiontalous on pidettävä siinä kunnossa, että myös seuraava hallitus voi jatkaa panostuksia mm. sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kunnallisveron perusvähennyksen korotusta aikaistettava
Kunnallisveron perusvähennystä korottamalla voidaan keventää pienimpien työtulojen ja päivärahojen kuten työmarkkinatuen ja opintorahan verotusta. Perusvähennystä on sovittu korotettavaksi vuoden 2010 alusta, mutta olisi järkevää siirtää se jo vuoden 2009 alkuun. Tämä hyödyttäisi kaikkein pienituloisimpia.

Opiskelijoiden asumistuen tarveharkinnasta luovuttava
Ministeri Wallinin ja opiskelijajärjestöjen ehdotus poistaa puolison tulojen vaikutus opiskelijoiden asumistukeen on toteutettava. Sosiaaliturvan pitää olla henkilökohtaista, ketään ei pitäisi pakottaa riippuvaiseksi puolisonsa (saati kämppiksensä) tuloista.

Esityksessä on myös Vihreille tärkeitä poliittisia tavoitteita:

  • Apurahansaajien sosiaaliturva laitetaan vihdoin kuntoon.
  • Pienimpiä äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahojen korotetaan 160 eurolla kuukaudessa.
  • Ammatillisen koulutuksen paikkoja lisätään.
  • Vuokra-asuntotuotantoa lisätään.

Valtiovarainministeriön ehdotus valtion talousarvioksi vuodelle 2009

Jaa sivu: