— Anni Sinnemäki

Hajakeskittämisessä on paljon hajanaisia ja keskeneräisiä ajatuksia, pääministeri Vanhanen

Pääministeri Vanhanen maalailee Helsingin Sanomissa (7.9.) kuvaa synkistä, ratojen lähelle rakennetuista betonilähiöistä. Hän tarjoaa sen tilalle unelmaa hajakeskitetystä mallista, jossa ihmiset voivat keskittyä puuhasteluun omalla pihallaan ja hurauttaa yksityisautolla markettiin kerran viikossa. Helsingin keskustaan ihmiset joutuvat lähtemään lähinnä vain silloin, kun he haluavat nauttia oopperasta.

Samalla Vanhanen olettaa, että ketkään eivät halua asua kaupunkimaisessa ympäristössä, että rakentaminen radan varteen tarkoittaa betonikulttuuria, että ihmiset haluavat lisää jättimäisiä marketteja ja että kahden ihmisen työpaikat omalta alalta löytyvät tulevaisuudessa omasta kehyskunnasta.

Hajakeskitetyn mallin sijaan tulevaisuutta on Vihreiden mielestä nauhamainen, matala ja tiivis rakentaminen alueilla, jotka on kytketty tai kytkettävissä raideliikenteeseen.
Raideliikenteen varaan kaavoittaminen ei tietenkään tarkoita "betonilähiöitä". Tänä päivänä osataan suunnitella matalia ja tiiviitä asuma-alueita. Alueita, joissa ihmisillä on omat pihat.

Raiteiden varaan kaavoittaminen on järkevää sekä ilmaston että perheiden arjen kannalta. Vanhasen hajakeskitetyssä mallissa työpaikat ja palvelut löytyvät kodin läheltä kehyskunnasta. Tilanteessa, jossa perheessä on kaksi työssä käyvää aikuista, tämä on lähellä utopiaa. 

On totta kai hyvä, jos uusmaalaisten kuntien työpäikkaomavaraisuus kasvaa. Kuitenkin on varsin hyvät syyt olettaa, että osa työpaikoista ei koskaan tule siirtymään kehyskuntiin. Tällöin tarvitaan keinot saada joukkoliikenteen avulla ihmiset miellyttävästi ja tehokkaasti työpaikoille. Toimiva joukkoliikenne työpaikalle on välttämätöntä siksikin, että perheissä on tyypillisesti kaksi työssäkäyvää aikuista, eikä ole todennäköistä että molempien työpaikka löytyisi asuinpaikan läheltä.

On kaikkien etu, jos työmatkoihin menee mahdollisimman vähän aikaa. Raideliikenne on ajan suhteen on ylivoimainen vaihtoehto muihin nähden. Raideliikenne koetaan tutkimusten mukaan matkustajien parissa myös mieluisimmaksi kuin bussit.

Pääministeri Vanhasen mukaan ratojen rakentaminen ei ole ilmastoteko.

Autoliikenne aiheuttaa merkittävän osan Suomen hiilidioksidipäästöistä. Autoliikenteen kasvu aiheuttaa myös terveydelle haitallisia pakokaasu- ja hiukkaspäästöjä ja meluongelmia. Joukkoliikenteen osuutta kasvukeskusten työmatkaliikenteessä on nostettava nykyisestä, jotta liikenteestä aiheutuvia ympäristöongelmia saataisiin vähennetyksi. Pääkaupunkiseudun kasvu on Vihreiden näkemyksen mukaan ohjattava joukkoliikenteen ja erityisesti raideliikenteen varaan.

Tällä hetkellä esimerkiksi vihtiläisen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ovat yli kaksinkrtaiset helsinkiläiseen verrattuna. Helsingissä on myös sovittu kunnianhimoisesta päästöjen vähentämisestä muun muassa lisäämällä joukkoliikennettä ja uusiutuvaa energiaa. Joten kehyskuntien päästöjen vähentämiseksi tarvitaan jotain muutakin kuin ajatus sähköautoista joskus tulevaisuudessa. On hyvä, että pientalojen lämmitysjärjestelmien vaihtoon on nyt luotu helppo ja toimiva tuki. Toivottavasti ihmiset käyttävät tätä mahdollisuutta suurin joukoin. Se on yksi niistä keinoista joita tarvitaan, jotta myös uusimaalaisten ilmastojalanjälkeä saataisiin pienennettyä.

Jaa sivu: