— Anni Sinnemäki

Ilmasto ja energia

Hallituksen ilmasto- ja energiastrategia julkistettiin tänään. Strategian tärkein linjaus on energian loppukulutuksen kääntäminen laskuun. Tämä on käänne suomalaisessa energiapolitiikassa. Strategia myös nimeää selvät toimenpiteet ja aikataulun, joilla tavoite toteutetaan. Tästä peruslinjauksesta Vihreät voivat
olla mielestäni tyytyväisiä.

Energiastrategian valmistuminen on vaatinut pitkiä ja välillä uuvuttavia neuvotteluja. Eri puolueiden ja asiantuntijoiden näkemykset ovat poikenneet toisistaan välillä hyvin voimakkaasti. Vihreästä näkökulmasta monet tavoitteet olisi voitu asettaa kunnianhimoisemmalle tasolle. Vaikka strategia linjaa energiatehokkuudesta ja uusiutuvista aikaisempaa paljon tavoitteellisemmin, kaikkea uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden potentiaalia ei ole otettu huomioon.

Uusi ilmastosopimus

Ilmasto- ja energiastrategian lähtökohtana on 20 prosentin päästövähennykset vuoteen 2020 mennessä. Uuden ilmastosopimuksen syntyminen tarkoittaa, että päästöjä vähennetään 30 %. Strategia sitoutuu tähän, mutta toimenpiteet on mitoitettu pienemmän tavoitteen mukaisesti.

Toisaalta toiveet siitä, että pääsemme toteuttamaan 30 prosentin päästövähennyksiä, ovat nyt korkealla. Barack Obaman presidentiksi valinnan jälkeen näkymät uuden ilmastosopimuksen syntymisestä Kööpenhaminassa 2009 ovat aikaisempaa todennäköisemmät.

Strategia käynnistää vihdoin tuulivoiman merkittävän rakentamisen Suomessa. Syöttötariffin eli takuuhintajärjestelmän avulla tuulivoiman määrä on tarkoitus nostaa 2000 megawattiin. Tämä tarkoittaisi, että kuusi prosenttia Suomen sähköstä tuotettaisiin tuulella. Suurempikin määrä onnistuu, mutta tämä on hyvä alku. Myös biokaasulle laaditaan syöttötariffi.

Altaat ja ydinvoima

Luontoarvojen kannalta tuhoisia ja sähkön tuotannon kannalta merkityksettömiä Vuotoksen ja Kollajan altaita ei rakenneta. Vihreiden kanta ydinvoiman lisärakentamiseen on kielteinen, strategian varovaisen myönteinen. Viime kädessä ydinvoiman lisärakentamisesta päättää kuitenkin eduskunta. Toivottavasti Olkiluodon rakenteilla olevan voimalan surkea epäonnistuminen vähentää kolmen suuren puolueen ydinvoimamyönteisyyttä. Käytännössä kaikki eduskunnalle viidennestä ydinvoimalasta vuonna 2002 lupakäsittelyn yhteydessä annetut lupaukset on rikottu. Ilmasto- ja energiastrategian tavoitteet on mahdollista toteuttaa ilman lisäydinvoimaa.

Lopuksi

Kansainvälisen talouskriisin keskellä on tärkeää, että Suomessa etsitään tosissaan uusia menestyksen tekijöitä. Uusiutuva energia ja energiatehokkuus ovat globaaleja kasvualoja, samalla on mahdollista vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Jotta vihreän teknologian uudet työpaikat syntyvät Suomeen, meidän on oltava rohkeita edelläkävijöitä.

Ilmasto- ja energiastrategia (pdf)

Vihreiden tiedote aiheesta

Jaa sivu: