— Anni Sinnemäki

Pekkarinen on oikeassa

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen (kesk.) esitti Ykkösaamussa, että hyväosaisten pitää jatkossa osallistua enemmän laman taakan kantoon. Pekkarinen ehdotti myös lisäpanostuksia elvytykseen. Pekkarinen on lausunnollaan Vihreiden linjoilla.

Hallituksessa nimenomaan Vihreät ja Keskusta ovat olleet valmiita parantamaan heikoimmassa asemassa olevien sosiaaliturvaa. Hyvä askel tähän olisi siirtää mahdollisimman nopeasti toimeentulotuen perusosan maksatus Kelaan. Se vähentäisi byrokratiaa ja parantaisi kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tilannetta.

Verotuksen rakenteeseen tarvitaan Suomessa uudistuksia. Kun laman laskuja tulevina vuosina maksetaan, on huolehdittava siitä, että myös hyvätuloiset ja omistajat osallistuvat laskujen maksamiseen. Toivon, että Keskustasta löytyy silloin tukea Vihreiden esityksille pääomaverotuksen maltillisesta kiristämisestä. Se vähentäisi epäsuhtaa työn ja omistamisen verotuksen välillä.

Hallituksella pitää olla valmiutta myös lisäelvytykseen, mutta se on kohdistettava ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta järkevästi. Vihreä elvytys on kerännyt paljon kannatusta maailmalla. Lisäpanostukset energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan ja raiteisiin ovat sitä mitä nyt tarvitaan.    

Jaa sivu: