— Anni Sinnemäki

Pallas-hotellin laajentamisesta

Tänään hallituksessa käsiteltiin Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa sijaitsevan hotellin laajennushanketta. Laista äänestettiin ja meidän esityksemme pienemmästä paikkamäärästä hävisi. Asiasta oli käyty pitkät neuvottelut. Neuvottelujen aikana emme saaneet aikaiseksi kompromissia, jonka olisimme voineet hyväksyä. Meidän esityksemme oli, että hotellipaikkoja olisi 250, mikä asuntovaunupaikkojen poistuessa tarkoittaisi nykyisen majoituskapasiteetin säilymistä alueella.

Hotellin laajentaminen on ollut hallituksessa vireillä puolitoista vuotta. Laajennus vaatii lakimuutosta, koska Pallastunturin hotelli sijaitsee kansallispuistossa, joissa rakentaminen on lainsäädännön mukaan lähtökohtaisesti kielletty. Kansallispuistothan on perustettu luonnon suojelemiseksi. Kansallispuistojen retkeily- ja virkistyskäyttö on tärkeää monelle suomalaiselle, mutta matkailun niissä on tapahduttava luonnon ehdoilla. Siksi olemme suhtautuneet kriittisesti suunnitelmiin laajentaa hotellia.

Ympäristöministeriö teki ensimmäisen lakiehdotuksensa hotellilaajennuksesta jo puolitoista vuotta sitten. Siinä esityksessä vuodepaikkoja olisi ollut yhteensä 500. Lausuntokierroksen jälkeen ministeri Lehtomäen esitys oli se, että hotelli laajennetaan 250-paikkaiseksi. Ympäristöministeriön esitys lähti siitä, että matkailuvaunualue lopetetaan ja hotellin paikkoja lisätään vastaavalla määrällä. Vedenkulutuksen ja matkailijoiden määrän kasvu olisivat pysyneet maltillisina.

Kesän aikana paikkamäärä oli ympäristöministeriön valmistelussa noussut 320:een ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrysen aloitteesta. Ministeri Väyrynen arvioi, että paikkamäärän tuplaaminen olisi ollut toimena liian pieni ja kannattamaton hotelliyrittäjän näkökulmasta.

Yritimme neuvotella ympäristöministeri Lehtomäen alkuperäisen, 250-paikkaisen esityksen puolesta, mutta emme saaneet sille tukea hallituskumppaneiltamme. Tämä oli pettymys.

On jo sinänsä poikkeuksellista, että kansallispuiston alueella ollut hotelli on saanut jatkaa toimintaansa puiston perustamisen jälkeen. Hotellin läheisyydessä olevat alueet ovat jo nyt jonkin verran kärsineet suuresta kävijämäärästä. Hotellin paikkamäärän kasvattaminen on suorassa yhteydessä luonnonsuojelutavoitteiden toteutumiseen.

Lakiesitykseen liitettiin lausuma, jossa edellytetään yksityiskohtaisen Natura-arvioinnin tekemistä, kun rakentamisen ehtona oleva asemakaava laaditaan. Toisessa lausumassa korostetaan, että kyseessä on poikkeuksellinen päätös. Vastaavaa rakentamista ei tule sallia muissa kansallispuistoissa.

Eduskunnan täytyy käsitellä esitys huolellisesti ja arvioida sen vaikutukset kansallispuiston luontoon. Hankkeen kannattavuus yrittäjälle ei voi olla keskeinen kriteeri esitystä punnittaessa. Kansallispuistoinstituutiosta on nyt vastuu kaikilla kansanedustajilla.

Anni Sinnemäen aiempi blogi

Vihreän eduskuntaryhmän aiempia kantoja

Jaa sivu: