— Anni Sinnemäki

Viisi pointtia työurista

Työurien pidentämisestä puhutaan, koska julkisen talouden kestävyyttä pitää parantaa. Vihreille leikkaukset ovat viimeinen vaihtoehto. Edessä on joka tapauksessa vaikeita päätöksiä esimerkiksi verojen korotuksista. Työurien pidentämien on pehmein tapa tasapainottaa julkista taloutta.

Mitä siis ainakin pitää tehdä?

Työkyvystä pitää huolehtia paremmin

Työkyvyttömyyseläkkeelle jäädään nyt keskimäärin 52-vuotiaina. Vuosi lisää jaksamista pidentäisi työuria 0,3–0,4 vuotta. Työkyvyttömyyden estäminen lisää elämänlaatua ja onnellisuutta. Keinoja ovat varhainen puuttuminen, terveyden edistäminen ja pitkiltä sairauslomilta palaavien tukeminen. Yksittäisten yritysten kohdalta näyttöjä toimien tehokkuudesta löytyy paljon. Itellan Kunnon polku -tukimuoto vajaakuntoisille työntekijöille on hyvä ja yritykselle myös taloudellisesti kannattava esimerkki.

Pään pitää kestää

Joka vuosi yli 4000 ihmistä jää työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveyssyistä. Selästä huolehtimisen tapaiset asiat vaativat rinnalleen parempaa mielenterveydestä huolehtimista. Työterveyshuoltoon ja perusterveydenhuoltoon tarvitaan lisää osaamista masennuksen varhaiseen tunnistamiseen. Masennusta voidaan myös ehkäistä tukemalla työntekijää kuormittavissa työtilanteissa, myös hyvä ja oikeudenmukainen johtaminen on tärkeää.

Työtä erilaisissa elämänvaiheissa

Työelämä vaatii työntekijältä usein joustamista. Jos työssä jaksamista halutaan tukea, joustoa on löydyttävä myös työnantajalta. Työurien pitäisi olla huokoisempia ja mahdollistaa erilaisten elämäntilanteiden yhdistäminen uraan. Se tarkoittaa mahdollisuuksia yhdistää paremmin työ ja perhe tai päästä aikuiskoulutukseen.

Nopeammin uran alkuun

Nuorten opiskelua voidaan nopeuttaa. Ensimmäisenä pitää raivata kaikki täysin opiskelijasta riippumattomat esteet. Puuttuvat tentit ja kurssit pitäisi voida suorittaa useammin kuin pari kertaa vuodessa. Kesäopiskelun lisääminen toisi helpotusta etenkin nyt, kun taantuman vuoksi kesätöitä ei riitä kaikille.

Nuorten miesten asevelvollisuuteen käyttämä aika on myös syytä ottaa esiin. Asevelvollisuutta lyhentämällä ja valikoivammaksi muuttamalla, saataisiin monet nuoret nopeammin jatko-opintojen pariin. Nyt asevelvollisuuden suoritus kuluttaa ajankohtien hankaluuden vuoksi usein kaksikin opiskeluvuotta.

Nuorten syrjäytyminen pitää estää

Nuorisotyöttömyyden lievittämiseen on nyt tehtävä kaikki voitava. Työurien pidentäminen käynnistyy heikosti, jos työelämästä syrjäytyy heti kärkeen suuri joukko nuoria. Työpajatoiminnan lisääminen ja tutkintoon tähtäävän ammatillisen koulutuksen tarjoaminen ovat esimerkkejä tehokkaista toimista, joilla edistetään nuorten työllistymistä.

..mutta myös eläkejärjestelmään tarvitaan muutoksia

On kuitenkin selvää, että myös eläkejärjestelmän kannustimet vaikuttavat työurien pituuteen. Siksi on harmillista, että Jukka Rantalan työryhmä ei kyennyt tekemään aiheesta mitään esityksiä. Myös näihin asioihin joudutaan todennäköisesti palaamaan.

Jaa sivu: