— Anni Sinnemäki

Hallitus tukee uusien työpaikkojen syntymistä

Riihestä eilen valmistunut hallituksen esitys ensi vuoden budjetiksi tukee työllisyyttä monella tavalla. Keskeistä talousarviossa on talouden välttämättömän rakennemuutoksen tukeminen. Vihreä verouudistus, uusiutuvan energian paketti sekä rataratkaisut ovat välttämättömiä, kun taloutta viherretään ja energiankäyttöä tehostetaan. Samalla luodaan Suomelle uusia vientimahdollisuuksia.

Kansainvälisessä taloudessa tulevat menestymään ne, jotka pystyvät tekemään vähemmästä enemmän. On hyödynnettävä luonnonvaroja ja raaka-aineita tehokkaimmin. Jäteveron korotus ja ulottaminen myös yksityisille kaatopaikoille edistää tätä. Energiatehokkuutta pitää pystyä parantamaan, tätä edistetään energiaverojen korotuksella. Samalla aloitetaan valtion talouden tasapainottaminen.

Talouden uudistumisen tukeminen on kestävintä työllisyyspolitiikkaa. Tämän lisäksi hallitus käyttää ensi vuonna 530 miljoonaa euroa aktiiviseen työllisyyspolitiikkaan. Ensi vuonna työttömyyden alentuessa summa on pienempi kuin tänä vuonna, mutta aktivointiaste nousee noin 25 prosenttiin eli samoihin lukuihin kuin tänä vuonna. Tässä auttaa myös tänä vuonna voimaan tullut uudistus omaehtoisesta opiskelusta. Vihdoinkin työttömät saavat myös itse valita, mitä opintoja suorittavat työttömyysturvalla.

Nuorten osalta Sanssi-kortin käyttöä jatketaan, koska palkkatuki yrityksiin on havaittu tehokkaimmaksi jatkotyöllistymisen kannalta. Työvoimakoulutuksen puolella pyritään lisäämään hyvää yhteistyötä työnantajien kanssa. Esimerkiksi RekryKoulutus ja TäsmäKoulutus ovat hyviä välineitä tukea yrityksiä kouluttamaan työntekijöitä juuri omiin tarpeisiinsa.

Jaa sivu: