— Anni Sinnemäki

Vaalit ovat arvokamppailu

Tulevien vaalien tärkein rintama ei kulje oikeiston tai vasemmiston tai opposition ja hallituksen välillä. Suurin vääntö tullaan käymään uudistajien ja uudistuksia pelkäävien välillä. Vaaleissa käydään arvokamppailu rohkeasti maailmaan suuntautuvan Suomen ja sisäänpäin käpertyvän vanhoillisuuden välillä.

Tulevien vaalien suurin arvovalinta on se, millä keinoin julkista taloutta vakautetaan taantuman jälkeen. Vihreiden mielestä veroastetta on syytä kiristää. Ei siksi, että se olisi jotenkin erityisen hauskaa, vaan siksi, että on parempi korottaa veroja kuin leikata tärkeistä palveluista ja perusturvasta.

Haluamme ensi vaalikaudella oikeudenmukaisen, vihreän ja työllistävän verouudistuksen. Omaisuudesta pääomatuloja nauttivien veroja kiristetään ja vihreää verouudistusta jatketaan. Myös suurituloisten on osallistuttava taantuman laskujen maksamiseen. Työllisyyden edistämiseksi yritysveroa voidaan keventää hiukan, samoin pienituloisten verotusta.

Puolueiden pitää kertoa myös säästöistä. Valtion budjetin sisällä on rahoja, joita voidaan käyttää paremmin. Onko järkevää käyttää miljoonia euroja lihan syönnin edistämiseen samalla, kun harmaan talouden torjunnasta puuttuu rahaa? Vihreät on valmis perkaamaan elinkeinotuet.

Puolustusvoimien tuleva rakennemuutos on asia, josta Pekka Haavisto on puhunut paljon. Ensi vaalikaudella lakkautetaan varuskuntia ja pienennetään reserviä. Ilman vihreitäkin, armeija ottaa varovaisia askelia valikoivan asevelvollisuuden suuntaan. Muut puolueet eivät uskalla ennen vaaleja puhua siitä, että tällaisia päätöksiä on tulossa. Samalla tai hieman pienemmällä rahalla on mahdollista saada enemmän ja parempaa puolustusta koko maahan.

Ensi vaalikaudella pitää käynnistää monivuotinen, kunnianhimoinen ohjelma raideliikenteen parantamiseksi. Rahoitukseen on etsittävä uusia malleja, mutta ennen kaikkea tierahoja on uudelleen kohdennettava raidehankkeisiin.

Perustulo on jo edennyt ja työtä jatketaan: pienten tulojen verotusta on kevennettävä, toimeentulotuen perusosa on siirrettävä Kelan maksettavaksi ja työmarkkinatuen tarveharkinta puolison tulojen suhteen on poistettava. Nämä ovat seuraavat etapit.

Perustulo on visio, joka vastaa tämän päivän työelämän ongelmiin. Kyse on riittävästä, aukottomasta ja henkilökohtaisesta perusturvasta, byrokratian vähentämisestä ja siitä, että jos menee töihin, niin palkasta pitäisi jäädä suurin osa käteen. Se ei ehkä tapahdu kerralla, yhdellä suurella uudistuksella, mutta silti: perustulo tulee.

Suhtautuminen ympäristöön ja luonnonsuojeluun on yksi tulevien arvovaalien tärkeitä puolueita erottavia teemoja. Vihreät haluaa suojella isänmaan luontoarvot. Etenkin suot ja Etelä-Suomen metsät tarvitsevat enemmän suojelua.

Yhteiskunta, joka huolehtii luontoarvoista ja on valmis välittämään myös muun maailman ongelmista, pitää huolta myös omistaan. Tulevien vaalien arvokamppailun ytimessä on välittäminen.

Onko tansanialaisten tyttöjen koulutuksella väliä, onko se meidän asiamme? Vihreiden mielestä meillä on varaa antaa köyhyyden poistamiseen 0,7 % omistamme.

Onko niillä ihmisillä väliä, jotka etsivät turvaa? Ja onko todella niin, että työmarkkinat ovat nollasummapeli, jossa aina muualta tuleva työläinen vie leivän suomalaisen työttömän suusta? Maahanmuuttoon liittyy haasteita, mutta niitä voidaan ratkoa ilman epämääräisten uhkakuvien lietsomista.

En suoraan sanottuna usko, että ne, jotka haluavat ottaa rahat pois tyttöjen koulutuksesta Tansaniasta tai ne, jotka laittavat suomalaisen ja virolaisen rakennusmiehen toisiaan vastaan, ovat todella kiinnostuneita parantamaan suomalaisen työttömän tai köyhän asemaa.

Lopuksi haluan sanoa:

Suomeen tarvitaan tasa-arvoinen avioliittolaki.

Turkistarhaus on lopetettava.

Verkkokalastus Saimaalla norpan pesimäaikana on kiellettävä.

Puhe Vihreiden eduskuntavaalikoulutuksessa kesäpäivillä Korpilahdella 14.8.2010.
 


Puhe kokonaisuudessaan verkossa

 

Jaa sivu: