— Anni Sinnemäki

Ei jatkoa vanhalle pohjalle

Päätimme hetki sitten puoluevaltuuskunnan ja eduskuntaryhmän yhteiskokouksessa, että meillä ei ole edellytyksiä lähteä hallitusneuvotteluihin, jotka rakentuisivat vanhan hallituspohjan varaan vahvistettuna kristillisdemokraateilla.

Perusteluita on kaksi; kyseessä on hallituspohja, joka ei saanut kannatusta ihmisiltä vaaleissa. Erityisesti oma vaalituloksemme oli selkeä viesti siitä, että ihmiset eivät katsoneet meidän voineen riittävästi edistää tavoitteitamme tuossa hallituspohjassa.

Toisekseen kokoomuksen ja keskustan kanssa tehty edellinen hallitusyhteistyö ei ollut omiaan luomaan uskoa siihen, että tällä pohjalla edistetään niitä kunnianhimoisia ympäristö- ja ilmastopolittisia tavoitteita, joita meillä on. Emme uskoneet, että hävittyjen vaalien jälkeen onnistuisimme edellisen hallituksen pohjassa edistämään luonnonsuojelua ja uudistamaan maatalouspolitiikkaa, puolustusvoimia ja kuntarakennetta.

Se on selvää, että perussuomalaisten kanssa tavoitteemme eivät ole yhteensovitetttavissa: me haluamme avoimen ja uudistusvoimaisen Suomen. Siitä, olemmeko mahdollisissa muissa kokoonpanoissa mukana, keskustelemme ja ratkaisemme erikseen.

Vihreät voivat lähteä vain sellaiseen hallitukseen, joka tekee oikeudenmukaista veropolitiikkaa ja kaventaa tuloeroja sekä tekee hyvin kunnianhimoista ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa. Tällainen ratkaisu olisi ollut saavutettavissa kariutuineissa neuvotteluissa. Siksi on pettymys, että demarit ja kokoomus irtisanoutuivat yhteistyöstä toistensa kanssa.

Jaa sivu: