— Anni Sinnemäki

Nellimin poroille aikalisä

Kirjoitin viime perjantaina Nellimin tokkakunnan vaikeasta tilanteesta. Nellimin tokkakunta on Ivalon paliskuntaan kuuluva perinteistä laiduntavaa poronhoitoa harjoittava tokkakunta, joka yhdessä luonnonsuojelijoiden kanssa sai ajettua läpi päätöksen alueensa metsien suojelemisesta. Suojeluvaatimukset herättivät alueella erimielisyyksiä ja Ivalon paliskunta on vuosia vaatinut tokkakuntaa teurastamaan niin suuren osan poroistaan, että toteutuessaan teurastukset käytännössä lopettaisivat poronhoidon Nellimissä.

Jätin aiheesta kirjallisen kysymyksen, jossa pyysin hallitukselta selvitystä siitä, miten Nellimin tokkakunnan saamelaisen poronhoidon harjoittaminen turvataan

Tilanteeseen saatiin hengähdystauko, kun YK:n ihmisoikeuskomitea perjantaina määräsi toimeenpanokiellon pakkoteurastuksille. Ihmisoikeuskomitean määräys on viesti Nellimin tokkakunnan kysymyksen tärkeydestä. Lisäksi määräys kertoo myös siitä, ettei Suomen lainsäädäntö täytä velvoitteitamme saamelaisten oikeuksia koskien. Suomen mainetta ihmisoikeuksien puolustajana tahraa edelleen se tosiasia, ettei Suomi ei ole ratifioinut alkuperäiskansojen oikeudet turvaavaa ILO:n sopimusta.

Vaikka YK:n määräämä toimenpidekielto antoi tervetulleen aikalisän tulehtuneeseen tilanteeseen, on se kuitenkin vain väliaikainen ratkaisu. Jos ei vaatimusta pakkoteurastuksista saada peruttua, nellimiläiset poromiehet menettävät omaisuutensa, elinkeinonsa ja mahdollisuuden jatkaa poronhoitoa. Samalla päätös on kova isku Nellimin kylälle ja perinteiselle tokkaporonhoitokulttuurille. Nellimin tokkakunnan toiminnan turvaaminen on tärkeää koko Nellimin inarinsaamelaisen kulttuurin kannalta.

Tarvitaan siis poliittisia ratkaisuja sekä saamelaisten aseman parantamiseen että Nellimin akuutin tilanteen ratkaisemiseen. Nykyinen hallitus on ohjelmassaan asettanut tavoitteeksi ILO:n sopimuksen ratifioinnin ja sitoutunut saamelaisten aseman parantamiseen.

Näissä tavoitteissa on nyt syytä onnistua.

Jaa sivu: