— Anni Sinnemäki

Yksityisen sektorin vastuu tärkeää

Vihreät ovat kohtuullisen tyytyväisiä eilen huippukokouksessa saavutettuihin päätöksiin. Pidämme hyvänä sitä, että yksityisten sijoittajien velkojen leikkaus on tässä ratkaisussa huomattavasti suurempi kuin mihin heinäkuussa pystyttiin. Suurempikin velkojen leikkaus olisi ollut perusteltu, esimerkiksi Euroopan vihreät ovat esittäneet 60 prosentin leikkausta. Nyt saavutettu ratkaisu pystytään kuitenkin tekemään vapaaehtoisesti, mistä on tietty hyöty: se mikä menetetään oikeudenmukaisuudessa, saavutetaan vakaudessa.

Pankkien pääomittamisen osalta voi olla tyytyväinen siihen, että pääomia haetaan ensisijaisesti markkinoilta ja toissijaisesti pankkien kotivaltioista. Vihreät katsovat, että pääomittamisen veronmaksajien varoilla tulee olla vastikkeellista. Vastikkeellisuudesta ei ole huippukokouksen päätelmissä linjauksia, mutta haluamme, että hallitus jatkossa edistää tätä koko eduskunnalle tärkeää periaatetta, kun asia on esillä.

Kreikalle tilanne on yhä todella vaikea. Maa saa pysyvän valvontakomission seuraamaan uudistusten toteutumista. Parhaassa tapauksessa Kreikka voi uudistaa julkisen sektorinsa ja taloutensa, mutta tällä velkojen leikkauksella myös paljon ongelmallisempi kehitys on mahdollista.

Suomalaisten vastuisiin ehdotukset voivat vaikuttaa monella tavalla. Jatkamme nyt Kreikan lainoittamista, eikä myöskään vanhojen lainojemme saatavia ole tässä ratkaisussa leikattu. Väliaikaisen rahoitusvakausvälineen riskit kasvavat, ja se tarkoittaa meidänkin riskejämme. Kuitenkin tärkeintä meidän kannaltamme olisi se, että nyt tehdyt päätökset toimisivat, velkaantuminen saataisiin kuriin eri puolilla Eurooppaa ja voisimme siirtyä vaiheeseen, jossa investoimme tulevaisuuteen ja luomme kestäviä työpaikkoja. Epävakaassa Euroopassa meillä on eniten menetettävää.

Huippukokouksen tekemiin päätöksiin sisältyy valtava määrä epävarmuustekijöitä. Eurooppalaiset päättäjät ovat pyrkineet ratkaisemaan rahoitusmarkkinoiden kriisiä jo yli puolentoista vuoden ajan. Kokemus on opettanut, että emme voi olla varmoja, olivatko riittävät päätökset nyt tässä.

On joka tapauksessa tärkeää jatkaa työtä rahoitusmarkkinoiden paremman säätelyn eteen, ja kansainvälinen rahoitusmarkkinavero on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan. Rahoitusmarkkinoiden toimijoiden täytyy osallistua julkisten menojen rahoittamiseen enemmän kuin nyt. Odotamme hallitukselta määrätietoista työtä veron aikaansaamiseksi.

Jaa sivu: