— Anni Sinnemäki

Vaikeat ajat vaativat oikeudenmukaisia päätöksiä

Vaikeina aikoina täytyy tehdä erityisen paljon töitä sen puolesta, että ihmiset voivat sanoa elävänsä oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa. Oikeudenmukaista on esimerkiksi työttömän perusturvan ja toimeentuloturvan parantaminen tilanteessa, jossa julkisia menoja leikataan.

Talouskehitys on tällä hetkellä heikompaa kuin vielä kesällä arvioimme. Hallituksella tulee olla valmius tehdä päätöksiä, jotka parantavat Suomen talouden ja työllisyyden näkymiä. Kaikki tällaiset päätökset eivät ole helppoja. Niiden ei tarvitsekaan olla. Mutta niiden tulee kuitenkin olla oikeudenmukaisia.

Hallituksen on oltava valmis uudistuksiin. Suomalaisten kannalta hyödyllisimpiä ja oikeudenmukaisimpia olisivat päätökset eläkejärjestelmän muokkaamisesta työurien pidentämiseksi.

Hallitus tähtää työurien pidentämiseen alkupäästä nuorten yhteiskuntatakuulla. Eläkejärjestelmän muutoksilla tulisi varmistaa työurien pidentyminen myös loppupäässä. Päätökset olisi hyvä tehdä nyt, eikä lykätä niitä enää pidemmälle.

Työurien pidentymistä edistävät muutokset parantaisivat tulevien eläkkeensaajien eläkkeitä. Ne olisivat reiluja 70- ja 80-luvuilla syntyneille, joiden työurien aikana eläkemaksut tulevat joka tapauksessa nousemaan reippaasti.

Työurien pidentämiseen tähtäävät päätökset säästäisivät meidät myös todennäköisesti joiltain hyvin vaikeilta ja epäoikeudenmukaisilta leikkauksilta.

Myös ilmastopolitiikassa on tehtävä suuria ja vastuullisia päätöksiä. Meillä on enää muutama vuosi aikaa muuttaa ilmastopolitiikan suunta. Meidän pitää saada aikaiseksi käänne ilmastopolitiikassa aikana, jolloin maailmanlaajuinen taloudellinen tilanne on poikkeuksellisen epävarma. Meillä ei ole aikaa odotella helpompaa taloudellista suhdannetta.

Ilmastopolitiikka vaatii investointeja ja ideoita: investointeja energiatehokkuuteen, investointeja uusiutuviin energiamuotoihin, ideoita tehdä asiat uudella tavalla, vähähiilisesti, järkevästi, toisin.

Eurooppa tarvitsee sekä säästäväisyyttä että uuden kasvun siemeniä. Parhaassa tapauksessa nämä kaksi tavoitetta on mahdollista yhdistää.

Tällä hetkellä kaikkein järkevin suunta, josta uusi kasvu ja uusi tuottavuus löytyy, on ilmastopolitiikan ratkaisujen löytäminen. Energiatehokkaampi Eurooppa, resurssitehokkaampi Eurooppa on sellainen Eurooppa joka pystyy taittamaan taantuman ja vastaamaan nousevien talouksien haasteeseen.

Paras päätös, joka tulisi tehdä ilmastopolitiikan ja talouden uudistamiseksi, on siirtyä Euroopan unionissa 30 prosentin päästövähennystavoitteeseen vuoteen 2020 mennessä. Suomessa tämä tarkoittaa energia- ja ilmastostrategian kunnianhimoista päivittämistä, ilmastolakia ja samalla tekoja sen eteen, että täällä syntyy uusia arvokkaita tuotteita ja ideoita.

Jaa sivu: