— Anni Sinnemäki

Kolme ehdotusta paremmasta Euroopasta

Istuntosalissa keskusteltiin tänään euron kriisistä ja sen mahdollisista ratkaisuista. Huomio jakaantui karkeasti kahteen: niihin toimiin, joita tarvitaan akuutin kriisin taltuttamiseksi ja niihin toimiin, joilla parannetaan Euroopan talouden perustaa pidemmällä aikavälillä.

Mitä hyvänsä tästä kriisistä seuraakin, se ei ole mitään sellaista mitä perussuomalaiset ovat ajaneet. Näin siitä yksinkertaisesta syystä, että he eivät ole ajaneet mitään vaihtoehtoa tai mitään uutta ratkaisua.

Mitä Euroopassa ja Suomessa pitää tehdä, jotta voimme turvata ihmisten hyvinvoinnin myös tulevaisuudessa? Alla on kolme ehdotusta, jolla päästäisiin hyvään alkuun.

1. Maiden tulee huolehtia julkisesta taloudestaan paremmin kuin nyt. Ei ole järkevää velkaantua liikaa. Se lisää riippuvuutta rahoittajista, eikä korkea velka ole mikään erityinen merkki hyvinvoinnista.

Taloutta on mahdollista tasapainottaa oikeudenmukaisella tavalla. Veronkierron estäminen ja harmaan talouden torjunta ovat myös talouden tasapainottamista. EU voi myös hillitä veronkantoa vaikeuttavaa kilpailua siitä, kenellä on tarkoita yrityksille edullisin toimintaympäristö. Suurimmassa osassa Euroopan maita on tehty eläkeuudistus – ja sekin on aivan oikeudenmukaista, että eliniän odotteen pidentyessä töitä tehdään pidempään.

2. Toiseksi finanssisektorin sääntöjen ja riskinoton täytyy muuttua ja sektorin tulee voimakkaammin osallistua veronkantoon.

Tätä työtä on Euroopassa finanssikriisin puhkeamisen jälkeen tehty, mutta vieläkin puuttuvat päätökset transaktioverosta ja muista finanssisektorin veroista. Myös veroparatiiseista iso osa on Euroopan unionin alueella. Tarvitsemme tiukempaa valvontaa ja automaattista tietojenvaihtoa, jotta voimme varmistua verotuloista. Tämä edellyttää perussuomalaisten kavahtamaa eurooppalaista sääntelyä.

3. Meidän täytyy rakentaa tulevaisuutta. Mahdollisuudet hallita velkaa liittyy omalla karulla tavallaan tulevaisuuden uskoon. Siihen, onko maalla tai maanosalla kykyä synnyttää uutta, luoda uusia työpaikkoja.

Euroopalla tätä tulevaisuudenuskoa näyttää olevan vähemmän kuin muualla. Jos kaikki valtiot säästävät julkisia menoja mekaanisilla leikkauksilla, kasvun edellytyksiä löytyy tuskin silloinkaan. Meidän täytyy myös investoida, rakentaa uuden edellytyksiä. Paras kohde investoida on rakentaa ilmastopolitiikaltaan edistyksellistä, resurssitehokasta Eurooppaa. Uuden kestävän kasvun löytämiseksi EU:n tulee investoida energiatehokkuuteen ja resurssitehokkuuteen ja siirtyä miinus 30 prosentin päästövähennyksiin vuoteen 2020 mennessä.

Terveempi julkinen talous, uudistettu finanssisektori ja investoinnit tulevaan, niihin ei päästä EU-kritiikillä vaan tekemällä tiivistä yhteistyötä muiden maiden kanssa. Ja tähänhän perussuomalaiset eivät ole valmiita.

Jaa sivu: