— Anni Sinnemäki

Puolustusvoimia täytyy uudistaa

Vihreät ajattelevat, että nyt on korkea aika uudistaa Suomen puolustusvoimia. Tarve uudistuksiin on ollut tiedossa jo useita vuosia. Nykyisen hallituksen päätökset säästää julkisissa menoissa myös puolustusvoimien osalta vauhdittavat uudistusten tarvetta, mutta säästöt eivät ole uudistusten syy.

On myös hyvä muistaa, että seuraavina vuosina julkisia menoja säästetään monilla aloilla, esimerkiksi yritystuissa ja museosektorilla, joten puolustusvoimat eivät ole tiukan taloudenpidon kanssa yksin.

Hallitus on tänään linjannut puolustusvoimien uudistusta.

Suomessa on ollut poikkeuksellisen suuri puolustusvoimien sodanajan vahvuus, jota tänään tehdyillä linjauksilla on päätetty laskea 350 000:sta 230 000:een. Tämä on järkevä päätös puolustuskyvyn kannalta. Tarvitsemme sellaiset joukot, jotka voidaan varustaa asiallisesti. Se onnistuu paremmin pienemmälle joukolle. Nykyaikaiseen puolustukseen ei vain tarvita 350 000 henkilön vahvuista sodanajan joukkoa, se on luku joka perustuu enemmän traditioon ja muistoihin edellisestä sodasta kuin tarpeeseen.

Uudistuksessa lakkautetaan puolustusvoimien kuusi joukko-osastoa. Joukko-osastojen lakkauttaminen ei vaikuta alueelliseen puolustukseen, eli siihen että koko Suomea puolustetaan. Pohjois-Karjalan prikaati, josta luovutaan, on koulutusyksikkö, ei yksikkö, jota kriisin aikana käytettäisiin tukikohtana. Jäljelle jää organisaatio joka perustaa sodanajan joukot ja kouluttaa niitä joukkoja varten varusmiehet.

Suuri vaikutus lakkautettavilla joukko-osastoilla sen sijaan on niille paikkakunnille, joissa lakkautukset tapahtuvat. Vihreät kannattavat kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla voidaan auttaa niitä paikkakuntia, joissa puolustusvoimien työpaikkoja vähennetään.

Puolustusmateriaalit ovat kallistuneet valtavasti viime vuosina. Uskottava nykyaikainen puolustuskyky edellyttää ajanmukaista materiaalia ja hyvin koulutettua joukkoa. Suuri mutta huonosti varusteltu joukko ei takaa itsenäistä puolustusta. Nyt materiaalien hankinnassa täytyy tehdä valintoja, koska myös niistä säästetään rahaa. Nämä säästöt on kuitenkin helpompi toteuttaa tilanteessa jossa varusteltavaa joukkoa pienennetään.

Suomen puolustuskyvyn ja kansainvälisen aseman kannalta puolustusvoimien kansainvälinen toiminta on erittäin keskeistä. On myös erittäin tärkeää, että vaativissa kansainvälisissä tehtävissä toimivat suomalaiset rauhanturvaajat saavat riittävät resurssit toiminnalleen. Näistä asioista pidetään kiinni puolustusvoimien uudistuksessa ja se on Vihreiden linjan mukaista.

Vihreät ovat tehneet omat linjauksensa puolustusvoimien uudistamisesta; näissä linjauksissa ehdotetaan siirtymistä valikoivaan asevelvollisuuteen Suomessa. Tämä Vihreiden ehdotus ei nyt sellaisenaan toteudu tässä uudistuksessa, mutta askel Vihreiden esittämään suuntaan on otettu.

Jaa sivu: