— Anni Sinnemäki

Karkaako nuorisotakuu käsistä - nuorten työttömyys kasvaa yhä nopeammin

Viime viikolla julkaistiin lokakuun 2012 työttömyystilastot. Nuorten työttömyys on ollut kasvussa tämän vuoden helmikuusta lähtien. Talvella kasvu oli vielä hidasta, mutta lokakuussa kasvua oli edelliseen vuoteen verrattuna jo 14 prosenttia. Tämä vuoden lokakuussa työttömänä oli 30 600 nuorta, kun vuotta aikaisemmin työttömiä nuoria oli 26 900.

Tilanne alkaa olla surkea. Tälle vuodelle määrärahoja työllistämiseen on käytössä vähemmän kuin viime vuonna, eikä keväällä myönnetyn lisäbudjetin määrärahaa ole onnistuttu suuntaamaan nuorille siinä määrin, että nuorisotyöttömyyden kasvu olisi estetty. Ensi vuodenkaan tilanne ei ole helppo, talousnäkymät ovat heikentyneet ja työllistämismäärärahoja on myös vuoden 2013 budjettiin esitetty vähemmän kuin vuonna 2011 niitä oli käytössä.

Ensi vuoden alusta pitäisi astua voimaan nuorisotakuu, joka tarkoittaa sitä että viimeistään kolmen kuukauden kuluttua työttömyyden alkamisesta nuori saa työ- opiskelu- tai harjoittelupaikan. Nuorisotakuun toteutuminen näyttää mielestäni yhä epävarmemmalta. Nuorisotakuun tavoitteiden kannalta nuorten työttömyyden olisi pitänyt vähentyä tämän vuoden loppua kohti.

Nuorisotakuu perustuu siihen tosiasiaan, että yli kolmen kuukauden työttömyysjakson vaikutukset näkyvät nuorten elämässä ja työurassa pitkään. Pidempiä työttömyysjaksoja nuorena kokeneilla on myös myöhemmin aikuisena todennäköisempää joutua työttömäksi.

Viime vuonna työttömistä nuorista 84 prosenttia sai paikan nuorisotakuun edellyttämässä ajassa. Pidempään paikkaa itselleen joutui etsimään 14 prosenttia nuorista. Tänä vuonna tilanne on huonompi, 20 prosenttia nuorista on ollut työttömänä tuon kolmen kuukauden määräajan jälkeen.

Ensi vuonna niiden nuorten osuuden, jotka saavat paikan kolmen kuukauden määrärajassa pitäisi olla täydet sata prosenttia, eli kaikille nuorille tulee löytyä työ- opiskelu- tai harjoittelupaikka kolmen kuukauden kuluessa.

Nyt kuitenkin taloustilanne on muuttumassa epävarmemmaksi, mikä näkyy aina ensimmäisenä ja voimakkaimmin nuorten työllisyydessä. Samaan aikaa hallitus on esittämässä ensi vuonna vähemmän rahaa työllistämiseen kuin viime vuonna. Ammatillisen koulutuksen paikkoja vähennetään myös.

Hallitus on pyytänyt kuntia osallistumaan nuorten työllistämiseen, ja näyttää siltä että vain erittäin isoilla kuntien panostuksilla nuorisotakuun tavoitteeseen voitaisiin päästä. Ilman kuntien voimakasta osallistumista näyttää mielestäni siltä, että ainakaan ensi vuonna nyt annetuilla resursseilla nuorisotakuu ei toteudu.

Nuorisotakuu on kuitenkin yksi hallituksen vahvoista sitoumuksista ja siksi mielestäni sen toteutuminen tulee taata. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että keinoja ja rahaa tavoitteen saavuttamiseen tulee lisätä jo alkuvuodesta 2013 jos silloin varmistuu että tavoitteeseen ei muuten päästä.

Jaa sivu: