— Anni Sinnemäki

Talvivaara pitää sulkea nyt

Kokonaisen tuotantolaitoksen toiminnan lopettaminen olisi Suomessa poikkeuksellista. Poikkeuksellista on ollut Talvivaaran toimintakin. Ympäristöongelmiin on suhtauduttu piittaamattomasti ja niitä on vähätelty. Viranomaiset ovat suhtautuneet yhtiön toimintaan pitkämielisesti, mutta yhtiö ei ole ollut tämän kärsivällisyyden arvoinen. Ongelmien syy ei tällä hetkellä välttämättä ole piittaamattomuus, vaan kykenemättömyys saada kaivoksen prosesseja hallintaan.

Suomessa ei voi olla päiväkausia päällä tilanne, jossa saastunutta vettä on valunut ympäristöön tuntemattomia määriä, eikä toimintaa keskeytetä. Nikkeli on myrkyllistä, uraani on myrkyllistä, ja ympäröivien vesistöjen pitäisi pysyä puhtaina, jotta niitä voisivat käyttää kalastajat, matkailuyrittäjät, mökkiläiset ja alueen asukkaat.

Mielestäni ympäristösuojelulain kriteerit täyttyvät Talvivaaran tapauksessa kirkkaasti, ja Kainuun Ely-keskuksen tulisi keskeyttää kaivoksen toiminta.

Tähän ei ehkä olisi syytä, jos nyt käynnissä oleva altaan vesien vuotaminen ympäristöön olisi ensimmäinen ja ainoa ympäristöä pilaava tapahtuma kaivoksella. Talvivaaran ongelmat, ympäristöluvan rajojen rikkominen ja kyvyttömyys korjata havaittuja ongelmia ovat kuitenkin jatkuneet nyt vuosia. Yhtiö ei tällä hetkellä pysty ennakoimaan, kuinka pitkään kaivosalueen vesialtaat kestävät. Toiminnan keskeyttäminen saattaisi myös olla yhtiön oma etu, koska muuten voi olla vastassa tilanne, jossa se ei kykene vastaamaan mahdollisista korvausvaatimuksista, joita sen eteen ympäristön pilaamisesta tulee.

Jaa sivu: