— Anni Sinnemäki

Perhevapaauudistuksia pohtivan työryhmän esitykset ohittavat tasa-arvon

Myös suomalaisille vauvoille oikeus molempiin vanhempiin

Perhevapaiden uudistamista pohtiva sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä sai työnsä valmiiksi tänään. Työryhmä esittää uutta joustavaa hoitorahaa pienten lasten vanhemmille sekä päivähoidon maksujen määräytymistä paremmin sen mukaan, kuinka paljon päivähoitoa käytetään. Ehdotukset ovat molemmat hyviä, mutta ne jättävät tärkeitä kysymyksiä kokonaan syrjään.

Kotihoidontuella lapsia hoitavista 95 prosenttia on naisia. Tasa-arvoinen vanhemmuus vaatii siis vielä paljon uudistuksia. Vauvoilla pitäisi olla nykyistä paremmat mahdollisuudet olla kotona molempien vanhempiensa kanssa. Isät ja äidit tarvitsevat tasa-arvoisemmat mahdollisuudet hoitaa omaa lastaan. Tämä tarkoittaisi myös tasa-arvoisempaa työelämää miehille ja naisille. Pienten lasten vanhemmilla pitää olla nykyistä paremmat mahdollisuudet tehdä osa-aikatyötä. Suomi on huomattavasti jäljessä muista Pohjoismaista, joissa pienten lasten hoitovastuu jakautuu tasaisemmin molempien vanhempien välillä.

Osittaisen hoitorahan korottaminen tekisi paljon nykyistä houkuttelevammaksi tehdä osa-aikatöitä alle kolmevuotiaiden lasten vanhemmille. Se varmasti lisäisi niiden äitien joukkoa, jotka valitsisivat kokonaan hoitovapaalla olemisen sijaan työnteon esimerkiksi kolmeksi päiväksi viikossa. Osa nykyään täyttä viikkoa tekevistä vanhemmista voisi myös nykyistä helpommin lyhentää työviikkoaan.

Työryhmän esitys joustavasti hoitorahasta ei juuri lainkaan lisäisi miesten ja naisten tasa-arvoa pienten lasten hoidossa ja työmarkkinoilla. Työryhmä itsekin toteaa, ettei esityksellä olisi vaikutuksia perhevapaiden jakautumiseen miesten ja naisten kesken, vaan uusi etuus kohdistuu lähes ainoastaan naisille. On todella hämmentävää, että tämän päivän Suomessa tasa-arvosta vastaavan ministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä ylenkatsoo työssään tasa-arvonäkökulmaa.

Hallituksen pitää omissa päätöksissään perhevapaita uudistettaessa katsoa kokonaisuutta ja korjata työryhmän esityksen puutteet. Ideaali malli vanhempainvapaan jakautumisesta olisi niin kutsuttu 6+6+6 -malli, jossa molemmille vanhemmille kuuluu 6 kuukautta vanhempainvapaata ja kolmas kuuden kuukauden jakso on vapaasti vanhempien kesken jaettava. Kustannuksiltaan edullisempi ja myös hyvä tapa parantaa nykytilannetta olisi korvamerkitä kotihoidontuesta kuuden kuukauden jakso isälle.

Vihreät pitävät välttämättömänä, että tehtävät uudistukset parantavat miesten ja naisten tasa-arvoa työmarkkinoilla ja sekä lasten mahdollisuutta saada vahva side molempiin vanhempiinsa.

Jaa sivu: