— Anni Sinnemäki

Eläinsuojeluasiamies aloittaa tänään

Suomen ensimmäisen eläinsuojeluasiamies aloittaa työnsä tänään. Määräaikaisen viran perustamisesta sovittiin kaksi vuotta sitten hallitusneuvotteluissa. Eläinsuojeluaisiamiehen tehtävän perustaminen oli Vihreille tärkeä tavoite. Tehtävään valittiin eläinlääketieteen lisensiaatti Sari Salminen.

Eläintensuojelu oli näkyvästi esillä eduskunnan kevään istuntokaudella turkistarhauksen lakkauttamista vaatineen kansalaisaloitteen yhteydessä. Aloite ei saanut kansanedustajien enemmistöä taakseen, mutta se onnistui nostamaan lukuisia turkiseläinten hyvinvointiin liittyviä puutteita julkiseen keskusteluun.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan järjestämässä avoimessa kuulemistilaisuudessa ja eduskunnan täysistunnossa monet kansalaisaloitteeseen kielteisesti suhtautuneet kansanedustajat läpi puoluekentän totesivat, että turkiseläinten hyvinvointia tulee nykyisestään parantaa turkiseläinasetuksen uudistamisen yhteydessä.

Hallitusohjelmaan on kirjattu lukuisia eläinsuojeluasioita tälle vaalikaudelle. Nyt perustetun eläinsuojeluasiamiehen viran lisäksi tarkoituksena on tehdä eläintensuojelulain kokonaisuudistus, selvittää luopumistukijärjestelmää turkistarhaajille, edistää eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien kehittämistä, vahvistaa eläinvalvontaa ja sen rahoitusta sekä puuttua tehokkaasti salametsästykseen.

Toivon, että eläinsuojeluasiamies pystyy työryhmissä ja neuvottelukunnissa tapahtuvan vaikuttamistyön lisäksi ottamaan lapsiasiainvaltuutetun tapaan osaa myös julkiseen keskusteluun. Eläimillä ei ole ääntä vaaleissa. Siksi onkin tärkeää, että eläinten hyvinvointia ja oikeuksia puolustava viesti kuuluu yhteiskunnassa. Tämä on yksi eläinsuojeluasiamiehen keskeisiä tehtäviä. Erityisen oleellista on nostaa esiin eläinsuojelukysymyksiä maa- ja metsätalousministeriön omassa valmistelutyössä.

Eläimet eivät ole olemassa pelkästään ihmisten tarpeita varten. On välttämätöntä, että eläimiä koskevia päätöksiä pohditaan aina myös eläintensuojelun näkökulmasta. Siksi on hienoa, että eläimet ovat vihdoin saaneet oman asiamiehensä.

 

Jaa sivu: