— Anni Sinnemäki

Kotihoidontuki muutoksessa

Vihreät haluavat parantaa molempien vanhempien mahdollisuuksia hoitaa lasta kotona. Uskomme, että lapsen etu on läheiset suhteet molempiin vanhempiin. Selvästi toimivin tapa kannustaa pienten lasten isiä hoitamaan lasta kotona on räätälöidä nimenomaan isälle korvamerkittyjä tukia.

Nyt otetaan tässä iso askel, kun kotihoidontuki uudistetaan siten, että se jaetaan tasan puolisoiden kesken.

Elämäntilanteita on yhtä monia kuin on perheitä. Kaikissa perheissä ei ole isää ja äitiä. On perheitä, joissa vanhemmat ovat eronneet, mutta haluavat silti jakaa vastuun lapsen hoidosta. Lapsen hoitoa ja lapsen parasta mietitään perheissä tilanteessa, jossa pohditaan toimeentuloa ja asuntolainaa, töitä ja sitä, miten niissä pysyisi mukana, hoitovaihtoehtoja, etäisyyttä päiväkotiin ja päiväkotiryhmiä.

Viime viikolla tässä salissa edustaja Filatov totesi, että jos nyt loisimme tyhjästä kotihoidontuen, me emme jättäisi mahdollisuutta, jossa vain toinen vanhemmista voi käyttää tuen kokonaan. Uskon että tämä on totta. Jos nyt säätäisimme kotihoidontukea puhtaalta pöydältä, hyvin moni vaatisi varmasti, että osa tuki täytyy jakaa molempien vanhempien kesken.

Kotihoidontukea uudistettaessa tuleekin ottaa huomioon erilaiset perheet ja perheiden mahdolliset elämäntilanteet. Yksinhuoltajien ja yhteishuoltajien asema uudistuksessa tulee turvata. Samaa sukupuolta olevia vanhempia tulee kohdella tasavertaisesti. Isovanhempien mahdollisuus hoitaa lapsia tulee säilyä. Kotihoidontuki on myös mahdollistanut erilaisia joustavia tapoja hoitaa lasta ja tehdä jonkin verran töitä tai opiskella. Mahdollisuus tällaiseen kotihoidon ja työn yhdistämiseen tulee säilyttää.

Perheiden tilanteita on lukemattomia. Tosiasia on silti, että yhteiskunnan tukijärjestelmä kannustaa aina johonkin. Nykyinen kotihoidontuki on kannustanut nimenomaan äidit jäämään kotiin. Kotihoidontuen käyttäjistä 94 prosenttia on äitejä. Tämän järjestelmä on tarkoittanut monelle naiselle vaikeuksia päästä takaisin työelämään lastenhoitorupeaman jälkeen. Tämä puolestaan on tarkoittanut riippuvuutta joko puolison tuloista tai yhteiskunnan tuista.

Monen valintaa jäädä kotiin hoitamaan lasta estävät vanhakantaiset asenteet työelämässä. Työntekijän - niin äidin kuin isän - tulee aina voida jäädä lakisääteiselle vapaalle. Tässä tarvitaan asennemuutosta monilta työnantajilta.

Monet ovat pohtineet, onko perheillä taloudellisia mahdollisuuksia siihen, että parempipalkkainen isä jää kotiin. Lapsen saaminen usein tiukentaa perheen taloutta ainakin jonkin verran. Mutta voi hyvin olla, että monilla perheillä olisi taloudellinen mahdollisuus siihen, että isä olisi kotona jonkin aikaa, vaikkapa neljä kuukautta. Perheiden kannalta muutos ei ehkä tule olemaan niin radikaali ja yhtäkkinen kuin miltä se nyt monen mielestä tuntuu, vaan perheet etsivät tilanteeseensa sopivan tavan jakaa perhevapaat.

Kotihoidontuen jakaminen tasan molempien vanhempien kesken ei ole leikkaus. Se on uudistus, josta lopulta saattavat eniten hyötyä lapset, joiden suhde molempiin vanhempiin lujittuu.

Ihmiset eivät kadu aikaa, jonka ovat viettäneet kotona omien lastensa kanssa. Tulevaisuudessa tähän aikaan on entistä suurempi mahdollisuus myös lapsen isällä.

Lue Annin ryhmäpuheenvuoro kotihoidontuesta

 

Jaa sivu: