— Anni Sinnemäki

Kriisinhallinta Keski-Afrikassa voi pelastaa ihmishenkiä

Eduskunnassa keskusteltiin tänään Suomen osallistumisesta kriisinhallintaan Keski-Afrikan tasavallassa. Vihreät pitää hyvänä, että Suomi jatkaa pitkää historiaansa rauhanturvaajana ja että toimimme nimenomaan operaatioissa, joilla on YK:n valtuutus.

Vihreä kehitysministeri Pekka Haavisto valittiin 17. tammikuuta hauraiden valtioiden kehitystä edistävän kansainvälisen foorumin puheenjohtajaksi. Konflikteista ja epävakaudesta kärsiviin maihin keskittyvä International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding (IDPS) on elin, joka tuo yhteen hauraat valtiot, kansainväliset avunantajat ja kansalaisyhteiskunnan. Ministeri Haavisto jakaa puheenjohtajuuden Itä-Timorin valtiovarainministerin Emilia Piresin kanssa.

”Hauraissa valtioissa myös kansalaisyhteiskunnan toiminta voi olla hyvin vaikeaa, jopa lamautunutta. Naisten asemaan, koulutukseen ja demokratian peruspilareihin on kiinnitettävä huomiota. Vähemmistöryhmien kohtelu - esimerkiksi vammaisten tilanne - saattaa olla hyvin huonoa. Kansainvälisen yhteisön on tuettava myös kansalaisoikeuksien toteutumista”, Haavisto totesi puheenjohtajanimityksen yhteydessä. Tämä kaikki pätee hyvin Keski-Afrikan kohdalla.

YK:n päätöslauselma 1325 on nimeltään Naiset, rauha ja turvallisuus. Sen tavoitteena on sekä suojella naisia ja tyttöjä konflikteissa ja kriiseissä että varmistaa se, että naiset ja tytöt ovat mukana ratkomassa kriisejä ja konflikteja. Keski-Afrikan tasavallan väliaikainen presidentti on tällä hetkellä nainen, jonka vastuulla on paljon.

Keski-Afrikan operaatiolla on onnistuessaan mahdollisuus vaikuttaa siihen, että iso joukko ihmishenkiä pelastuu. Väkivallan eskaloituminen ja humanitaarisen kriisin paheneminen entisestään ovat tällä hetkellä Keski-Afrikan tasavallassa todellisuutta. Viime vuoden lopulla ja tämän vuoden alussa väkivalta on raporttien mukaan vain kiihtynyt. Keski-Afrikan tasavalta on hauras valtio, jossa ilman valtiorakenteiden heikkenemistäkin on eletty tilanteessa, jossa lapsikuolleisuus on yksi maailman korkeimpia ja elinajanodote vain vähän yli 50 vuotta.

Vihreät ovat aina korostaneet sotilaallisen kriisinhallinnan ja siviilikriisinhallinnan ja kehitysyhteistyön saumatonta yhteistyötä. Suomen kannattaa osallistua EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan rakentamiseen konkreettisesti. Jäsenyys Euroopan unionissa on tärkein turvallisuuspoliittinen valintamme. Unionin ulko- ja turvallisuuspoliittisen ulottuvuuden vahvistaminen vahvistaa unionin toimintaa ja parhaassa tapauksessa vakauttaa maailmaa kaukana rajojemme ulkopuolella.

Kansainvälisissä operaatioissa yhdessä muiden joukkojen kanssa toimiminen ei ole pois kyvystä puolustaa Suomea: kansainvälisestä toiminnasta saatu kokemus ja osaaminen kehittävät myös osaamistamme mahdollisessa omaa maatamme koskevassa kriisissä.

Lue Anni Sinnemäen ryhmäpuhe

Jaa sivu: